Aftonbladet, kärnkraftverket och fantasiskaparen

Vår favorit-tidning Aftonbladet, med deras knivskarpa analytiska förmåga och djupa insikt i teknik och vetenskap (OBS: lätt sarkasm) slog till idag med den lysande rubriken "Forsmark stoppade nya "Beck"-filmen". Vid första anblick låter rubriken som att Forsmark använt sig av någon flummig säkerhetslag för att utöva censur genom helt sonika stoppa produktionen och hindra filmen från att någonsin visas. Men så fort man börjar läsa artikeln så kryper det fram att fullt så dramatiskt var det inte:

"Hej, Forsmark? Jo, vi vill in med ett helt filmteam hos er. Och... uhm, hallå?"
"Hej, Forsmark? Jo, vi vill in med ett helt filmteam hos er. Och... uhm, hallå?"

Tanken var först att man skulle filma scener inne i kärnkraftverket men efter att ansvariga tagit del av manuset nekades inspelningsteamet tillträde.

– De skickade ett utkast av manuset till oss. Men vi tackade nej, vi kan inte ha filminspelning inne på anläggningen av säkerhetsskäl, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark.

Att privata bolag inte får tillträde till samhällsviktiga anläggningar, och tillika skyddsobjekt, för att leka teater därinne... jag vet inte riktigt vad ni tycker men för min del har jag inga större problem med det. 😀

Så varför ville de då filma därinne? Fantasiskaparen (manusförfattaren) Rolf Börjlind förklarar...

I den nya filmen vill vi påvisa hur bristfällig säkerheten är runt de svenska kärnkraftverken och att det faktiskt skulle vara möjligt att utföra sabotage.

De ville visa att det är möjligt att utföra sabotage? Heh, det hade vi kunnat tala om för er att det är möjligt. Exempelvis en medarbetare som utan anledning aktiverar snabbstoppet på ett kärnkraftverk  har enligt Brottsbalk (1962:700), 13 kapitlet, 4 paragrafen utfört brottet sabotage.

4 § Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Även jag som utomstående kan lätt utföra sabotage mot Forsmark genom att angripa kraftledningarna som går till och från kraftverket. Dessa är så gott som helt oskyddade när de är utanför stängslet, och att spränga sönder ett par torn där kommer att tvinga verket att snabbstoppa.

Så knäckfrågan är inte om man kan utföra sabotage utan vilken skada ett sabotage kan medföra. Ett sabotage som kopplar bort ett kärnkraftverk från elnätet är förvisso illa nog, eftersom vårt samhälle är känsligt för kraft-bortfall. Men detta är ju inte vad vi oroar oss för. Frågan är: kan en sabotör orsaka sådan skada på kraftverket att det havererar katastrofalt, knäcker reaktortanken, spräcker den över metern tjocka betonginneslutningen, förgiftar ett stort landområde och tvingar människor att evakuera?

Tja... om fantasiskapare Rolf Börjlind kan förklara för oss hur det skulle gå till, då är vi på Nuclear Power Yes Please uppriktigt intresserade av att höra hur det skulle gå till. Rolf, vad sägs om att du mailar oss på adressen sabotage at nuclearpoweryesplease.org och berättar? Du skulle då nämligen vara den första av alla de vi har frågat som förklarar hur ett sådant sabotage mot svensk kärnkraft går till. Vi väntar ivrigt. 🙂