Dag 12 efter tsunamin

Uppdatering 22:40

NISA har släppt en uppdatering (informationen är vid detta läget ungefär 10 timmar gammal).

Reaktor 1.
Vattennivå i härden 1,75 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken 481 kPa (ökat med 100 kPa)
Tryck i inneslutningen 360 kPa (stabilt sen imorse)
Temperaturen i tanken 305 grader(ner från 350 tidigare idag). Man har minskat kylflödet från 18 m3/timme till 11 m3/timme

Reaktor 2.
Vattennivå i härden 1,25 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken okänd
Tryck i inneslutningen 110 kPa
Temperatur i tanken 101 grader

Reaktor 3.
Vattennivå i härden 2,3 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken 135 kPa
Tryck i inneslutningen 100 kPa
Temperatur i tanken 304,8 grader
Man har kommit åt att börja pumpa in vatten till 3ans bassäng genom kylnings och reningssystemet. Står ej om man gör det med en av verkets egna pumpar eller om man bara kopplat en extern pump till de ledningarna.

Reaktor 4.
Man fortsätter spruta vatten över bassängen, 270 000 liter de senaste två dagarna.

IR bilder har visat att alla byggnader håller en temperatur på runt 60 grader, så det verkar som bassängerna kallnat.

Det cirkulerar nån slags rapport om att man sett neutronstrålar på området vilket är väldigt svårtolkat. Förmodligen handlar det om något mindre utsläpp av uran eller plutonium som avger neutroner när det fissioneras spontant(man har hela tiden spontan fission i uran som ger upphov till lite neutroner). Man säger att man observerat "neutron rays" under tre dagar, men som sagt. Nästan omöjligt att begripa vad de menar med det.

Reuters rapporterar att utsläppen  de från Tjernobylolyckan.

Tuesday, France's IRSN radiation protection and nuclear safety institute estimated leaks of radiation from the Fukushima plant crippled by the March 11 earthquake and tsunami represented about 10 percent of those from Chernobyl, the world's worst nuclear disaster, in 1986.

Stora områden kan nog dessvärre vara kontaminerade av cesium-137 vilket kan innebära att de för en längre tid inte är brukbara som jordbruksmark. Vi får vänta på noggranna mätningar innan man kan säga nått säkert. Men med tanken på att man omedelbart evakuerade folk och har delat ut jodtabletter så borde man undvika allvarliga hälsoproblem.

Inget nytt om kylpumpar odyl fungerar i någon av reaktorerna. Man får förmoda att de stött på svårigheter i att få igång dom.

Avslutar med en bild från 3an och 4ans gemensamma kontrollrum från Reuters och länkar till fler bilder
http://www.lemonde.fr/japon/portfolio/2011/03/23/les-premieres-photos-de-l-interieur-de-la-centrale-de-fukushima-n-1_1497622_1492975.html

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-66044.html

Uppdatering 16:00

Jag lägger upp en karta över stråldoser i områdena utanför 20 kilometers zonen runt Fukushima Daiichi tillsammans med en bild som visar överskådligt vilka stråldoser som är normalt, man kan hitta båda på MEXI's hemsida. Siffrorna innanför parenteser anger vilken mätpunkt det är och siffrorna under ger stråldos i mikroSievert per timme(egentligen mikroGray, men skillanden är försumbar i detta fallet).

Uppdatering 14:00

De sedvanliga uppdateringarna från JAIF och NISA(12 och 3). JAIF uppdateringen är daterad till 21:00(klockan är nu 21:40 japansk tid) och NISA uppdateringen 12:00.

Reaktor 1.
Vattennivå i härden 1,7 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken 376 kPa
Tryck i inneslutningen 345 kPa (fördubbling sen igår, oroande)
Temperaturen i reaktor steg upp till 400 grader under natten men har sen sjunkit till 350 efter att man niodubblade flödet av havsvatten till tanken(från 2 kubikmeter per timme till 18 kubikmeter per timme).

Reaktor 2.
Vattennivå i härden 1,25 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken 64 kPa (måste vara nonsens)
Tryck i inneslutningen 110 kPa
Temperatur i tanken 105 grader

Reaktor 3.
Vattennivå i härden 2,3 meter under toppen på bränslet.
Tryck i tanken okänd(siffrorna är nonsens)
Tryck i inneslutningen 100 kPa
Temperatur i tanken 304,8 grader

Reaktor 4.
Man fortsätter spruta vatten över bassängen

Alla reaktorer har fått elkablar dragna till dom. Man har el i 3ans kontrollrum och man planerar att dra igång kylpumpar imorgon på 3an(förut sa man idag). Utrustningen kontrolleras i alla reaktorbyggnaden, men det är problem i 2an eftersom dosraten i 2ans turbinhall är 500 mSv/timme. Det går helt enkelt inte vistas där mer än några minuter.

Dosraten vid main gate är rätt konstant.

Uppdatering 09:20

Arbetet med att få igång Fukushima Dai-ichi på yttre el går trögt. Små framgångar rapporteras men det går långsamt.

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80389.html

Work to restore power and vital cooling functions at the troubled reactors of the Fukushima Daiichi nuclear plant stricken by the March 11 powerful quake and tsunami has encountered difficulties, such as a rise in a reactor's temperature and detection of high-level radiation, the government's nuclear agency said Wednesday.

[...]

Hidehiko Nishiyama, spokesman for the Nuclear and Industrial Safety Agency, said high-level radiation amounting to 500 millisievert per hour was detected at the No. 2 reactor's turbine building a couple of days ago, which is preventing workers from trying to restore electricity at a control room.

En ny rökplym kom från 3:an igen under dagen.

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80463.html

Black smoke has been seen rising from the No. 3 reactor at Japan's stricken nuclear power station, its operator Tokyo Electric Power Co. said Wednesday.

TEPCO said workers evacuated from the Fukushima Daiichi plant's No. 3 and No. 4 reactors after the smoke that was first reported around 4:20 p.m.

It said no blaze was seen and that no other details are available yet.

Och nu börjar halterna av jod-131 stiga till gränsvärdesnivåer i vissa delar Tokyo. För spädbarn är gränsen nådd och myndigheterna uppmanar att man inte skall bereda mjölkersättning på kranvatten i Tokyo. Uppmaningen gäller hela staden, och inte bara de drabbade delarna.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/radioaktivitet-i-japanska-gronsaker

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12769900.ab

Skall man se något "glädjeämne" i detta är att det är åtminstone "bara" jod än så länge. Med en halveringstid på 8.1 dagar försvinner det snabbt. Orosmolnen är förstås om halterna stiger mer eller om cesium-137 börjar visa sig i för höga halter.

Ett annat "glädjeämne" är att radioaktivitet är en väldigt "högljudd" förorening som meddelar sin närvaro långt innan den faktiskt gör någon skada.

Men hur en stad på 35 miljoner skall få vatten om alla gränsvärden överstigs är givetvis ett problem i sig...