Tag Archives: säkerhet

Nionde dagen av tsunamikatastrofen

Uppdatering 23:34

Lite information om Mark-1 containment som man har vid Fukushima reaktorerna.

http://www.nei.org/filefolder/Report_-_BWR_Mark_I_Containment_03192011_2.pdf

Uppdatering 22:42

Ännu en NISA uppdatering

Trycket har gått ner med nästan 100 kPa i inneslutningen på 3an från toppen. De kommer kanske inte behöva ventilera den vilket vore väldigt bra, det finns risk för att det är väldigt mycket aktivitet i det vattnet nu. Man sprayar vatten på både 3an och 4ans bassäng kontinuerligt. El inkopplingen fortsätter i alla reaktorer. Kampen mot klockan fortsätter, tryckspiken i 3an visar att det havsvatteninjektionen inte på egen hand är nog och att det skulle vara oerhört fördelaktigt att få igång de riktiga pumparna. Vi får hoppas man fortsätter hålla situationen under någon slags kontroll tills elen är inkopplad och man lyckas få pumparna att fungera.

The pressure in the Primary Containment Vessel of Unit 3 rose (320 kPaas of 11:00 March 20th). Preparation to lower the pressure was carried. Judging from the situation, immediate pressure relief was not required. Monitoring the pressure continues (225 kPa as of 22:00 March 20th).

<Situation of Water Spray> ・ Water spray  over the Spent Fuel Pool of Unit 4 by Self-Defence Force was started at around 18:30 March 20th and finished at 19:46.・ Water spray over the Spent Fuel Pool of Unit 3 by Hyper Rescue Unit of Tokyo Fire Department was started at 20:39 March 20th and planed to be continued until 03:30 March 21st.

<Recovery of Power Source>・ On-site survey for leading electric cable to Units 3 and 4 was completed. (From 11:00 till 16:00March 20th)・ Receiving electricity reached  to  the  transformer of starter for Units 5 and 6. (19:52 March 20th) ・ Power Center of Unit 2 received electricity (15:46 March 20th) and the integrity of each load is under confirmation. (22:30 March 20th)・ Works for the recovery of external power supply to Units 3 and 4 is being carried out (Scheduled to be completed on March 21st)

Uppdatering 20:31

Nya JAIF(1 och 2) och NISA(1 och 2) uppdateringar i sedvanlig ordning. Inget nytt egentligen, alla fält ser ut som tidigare idag. Trycket har inte ökat mer i 3ans inneslutning utan ligger konstant vid 340 kPa. Man har pumpat in ungefär 40 000 liter havsvatten i 2ans bränslepool, till den poolen kan man inte spraya vatten med brandbilarna eftersom byggnaden ännu har tak(kan visst finnas fördelar med exploderande byggnader om man nu ska försöka se det positiva i saker och ting). De har även sprutat 160 ton vatten över 4ans bassäng. Vattennivåerna i härdarna verkar konstanta. Jämför man med tidigare uppdateringar från igår så ser man att trycket i 3ans tank gått från runt 150 kPa till nånstans runt 300 kPa medans inneslutningen gått från 185 kPa till 340 kPa.  Nått hände där inne som fått trycket att dubblas, synd att vi inte har någon uppfattning om över hur lång tid trycket gick från 185 kPa till 340 kPa så man kan gissa sig till om det var explosionsartat eller gradvis. Kokande vatten i inneslutningen skulle vara min gissning om det skett långsamt. Om det sket hastigt så låter coriumdroppar mer logiskt.

NISA har släppt tidsserier med dosrater på området(länk), de ser svagt avtagande ut med toppar då och då.

Arbetet med att få igång pumparna i reaktor 1 och 2 pågår. Elen är inkopplad och man inspekterar just nu utrustningen. Om det fungerar så kanske man kan få ordning på 2 av de 3 strulande reaktorerna rätt omgående. Vi får hålla tummarna.

 

Uppdatering 12:41

Vi börjar med lite goda nyheter, reaktor 5 och 6 är nu i kallt avställt läge. Det betyder att man sänkt trycket till atmosfärstryck och att man håller reaktorerna kylda vid en temperatur under 100 grader. Det är precis det drifttillstånd en reaktor är i när man tar ner dom för ett bränslebyte. 5an och 6an är därmed inte ett hot längre.

Låt oss istället då kika på JAIF's senaste statusuppdatering.

Man har ännu inte fått någon direkt klarhet i om inneslutningen på 3an är intakt eller ej. Men dagens statusuppdatering ger en antydan om att den är intakt eftersom trycket ökat. Om det finns ett brott i inneslutningen så måste det med andra ord vara litet.

Vattennivån i härdarna är 1,75m, 1,3m, och 2,3m  under toppen på bränslet. Som jag har skrivit tidigare så finns det en möjlighet att den övre halvan av härden kan hållas kyld av ångan som flödar upp från den undre halvan under de förhållanden som råder nu. Det går alltså inte på rak arm säga om övre halvan av härden har smält eller om den ännu är någorlunda intakt. En osäkerhet som är väldigt olustig. Det går nog inte få klarhet i det inom någon snar framtid heller, i TMI Så visste man inte att härden smält fören man stoppade in kameror där flera veckor efter olyckan. I TMI så lyckades dock inte härden smälta sig genom tanken, den stannade efter att den ätit sig ungefär 1,5cm in i tankens stål och tanken är över 10cm tjock. Där hade man ingen kylning från utsidan på tanken heller, här kyler man både 1an och 3ans tank från utsidan med havsvatten men man har ännu inte tagit något beslut om huruvida man ska fylla 2ans inneslutning med vatten för att kyla den tanken från utsidan. Det kan tolkas på två sätt, i det positiva fallet så känner de sig rätt säkra på att ingen smälta ligger på botten och försöker äta sig igenom stålet. I det värsta fallet så tror dom att en smälta redan är på väg genom tankbotten och de vill inte fylla på vatten för att undvika en ångexplosion om/när den väl tar sig igenom helt. Ångexplosion vore extra känsligt i 2ans fall eftersom inneslutningen redan är skadad. Det kan vara därför de prioriterar att koppla in 2an på elnätet först så de kan dra igång kylpumpar med högre kapacitet. Eller så kanske de helt pragmatiskt sagt att 2ans reaktorbyggna är den enda som inte exploderat och därmed är det lättare att få någon ordning på maskinerna där.

Vi vet inte hur de resonerar eller vilka fakta de har. Så man kan enbart spekulera utifrån worst case och best case.

I tabellen står det att inneslutningstrycket är okänt på alla reaktorer, men i tabellen på näst sista sidan listar de tryck. Jag vet inte vad som stämmer, men om vi antar att sista tabellen är den korrekta, eftersom de anger en tidsuppgift från idag, så är trycken i inneslutningarna 180kPa, 130kPa och 340 kPa. Normalt atmosfärstryck är 100 kPa. Trycket i 3ans inneslutning har gått upp men håller sig stabilt på det övre läget. Enligt Kyodo så förbereder man sig för att ventilera inneslutningen på 3an igen, man har slutat ventilera inneslutningarna för att hålla aktiviteten låg på området så att arbetare kan jobba med att ansluta elnätet och spraya ner bassängerna. Vi får hoppas trycket håller sig konstant på den nya nivån så att man kan skjuta upp ventileringen så långt som möjligt. I absolut värsta fall så har en smälta i 3an runnit ner utefter ledrören till styrstavarna, smällt hål på botten och sen droppar den ut i inneslutningen och förångar vatten som ökar trycket. Att trycket är konstant kan då innebära att smältan kristaliserats och förhindrar vidare droppning för tillfället. Men det är som sagt bara ren worst case spekulation och jag har ingen egentlig aning om vad som orsakat tryckökningen.

Det står lite info om stråldoser på området. Vid västra grinden ligger dosraten på 0,27 mSv per timme. Eller om man ska följa temat i senaste blogginlägget så är det 2700 bananer per timme. Norr om servicebyggnaden är dosraten på 3,05 mSv per timme. Gränserna för de som arbetar har höjts till 250 mSv, från 100 mSv, så en arbetare kan spendera nästan 100 timmar på den mest exponerade platsen innan han överskriver dosgränsen. Vi får hoppas de lyckas hålla aktiviteten på området vid dessa nivåer eller lägre så att arbete kan fortskrida utan problem.

Reaktor 2 är inkopplad på nätet tillsammans med 1an, 5an och 6an, men man jobbar ännu på att kontrollera ifall utrustningen kan klara av att slås på igen. Får man igång elen har det flera fördelar, dels så kan man börja ventilera kontrollrum odyl bättre och därmed blir det lättare att jobba där. Man kan även gå igång fler mätinstrument och därmed få en bättre inblick i vad som sker med reaktorerna. Det absolut viktigaste är förstås att dra igång kylning med högre kapacitet. Men även om pumparna är trasiga så vore det fördelaktigt med el i anläggningen.

Man man lyckats ösa nästan 2 miljoner liter vatten över 3ans bassäng, en halv miljon liter mer än dess kapacitet, och man håller nu på att spraya 4an i samma takt. Det känns därmed som att situationen med bassängerna börjar stabiliseras. Om de inte läcker som såll dvs. Väldigt positivt!

Avslutar med en bild som ger en bra uppfattning om storleksordningarna man pratar om gällande strålning ifrån XKCD-bloggen. Klicka på bilden tills den är så stor som du behöver för att kunna läsa.

Uppdatering 00:20

Hyper rescue team verkar ha fixat problemet med bassängen i 3an! Iallafall för en stund.

Från Kyodo

The Tokyo Fire Department shot water into a spent-fuel pool of the No. 3 reactor in an operation that lasted more than 13 hours until 3:40 a.m., while the Defense Ministry plans to shoot water into a similar pool of the No. 4 reactor shortly.

More than 2,000 tons of water is believed to have been put into the No. 3 reactor's pool so far, exceeding the pool's capacity of 1,400 tons. Fuel rods used at the reactor were plutonium-uranium mixed oxide fuel, known as MOX, said to be harder to control than normal fuel rods made from uranium.

Lägger till en bild på hur kraftverket ser ut ovanifrån. Det säger verkligen nått om robustheten hos inneslutningarna, trots att det var de äldsta mark-1 modellerna för kokare, att de klarat av de explosioner som demolerat byggnaderna.

Diverse länkar

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/japan-direktrapportering-fredag_6019363.svd

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nordbor-far-hjalp-att-lamna-japan_6014989.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/redo-att-do-i-kampen-mot-hardsmaltan

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article12746815.ab

http://www.expressen.se/nyheter/liverapport

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riskerna-med-karnkraft-minskar_6022685.svd

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/radioaktiv-mjolk-nara-fukushima_6022631.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tarar–i-vantan-paatt-krisen-ska-losas

http://www.expressen.se/nyheter/liverapport

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-i-japan-uppmanas-ata-jod_6022993.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-i-japan-uppmanas-ata-jod_6022993.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/radioaktivt-kranvatten-i-tokyo

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article12752587.ab

http://blogg.tianmi.info/2011/03/19/efterlyses-rationell-samhallsdiskurs/

http://www.zaramis.nu/blog/2011/03/19/socialistiska-partiet-stang-av-karnkraften-stall-om-samhallet/

http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2011/03/om-karnkraften-den-ofelbara.html

http://alltidrottalltidratt.blogspot.com/2011/03/karnkraftsopinionen-vande-snabbt.html

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1664&blogg=49229

http://www.zaramis.nu/blog/2011/03/19/bruce-springsteen-roulette/

http://rodaberget.wordpress.com/2011/03/19/karnkraftsnissarna-stoppar-skallen-i-sanden/

http://jonassjostedt.se/?p=3257

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/radioaktiva-bonor-i-taiwan_6022631.svd

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/framtidens-karnkraftverk-ska-bli-sakrare

http://www.dn.se/nyheter/varlden/gas-slapps-ut-ur-reaktor

http://www.expressen.se/nyheter/1.2372045/mats-larsson-plotsligt-angrar-jag-att-jag-svalt-dricksvattnet-i-tokyo

http://rodamalmo.blogspot.com/2011/03/majoritet-mot-ny-karnkraft.html

http://flutetankar.blogspot.com/2011/03/hant-i-vecka-13-20-mars.html

http://rodaberget.wordpress.com/2011/03/20/nu-ar-giftet-i-tokyos-vatten/

Går det att göra kärnkraftshatare glada?

Går det egentligen att göra de som hatar kärnkraft glada? Först skapar de en myt om att kärnkraftsindustrin inte tar ansvar.

Sedan när det visar sig att industrin visst det tar ansvar, på ett sätt som är så omfattande att troligtvis ingen annan industri kan mäta sig med det, ja då är det fel det också!

Seriöst, ni som hatar kärnkraft så intensivt: går det att göra er glada eller har ni bestämt er att allt är fel redan innan någon öppnat munnen?

Artiklar: Martin Blomberg, Knapsu, Hembyggdsrörelsen Färgelanda, Birger Schlaug, Divage, SR, TV4, DN, SvD

Aftonbladet, kärnkraftverket och fantasiskaparen

Vår favorit-tidning Aftonbladet, med deras knivskarpa analytiska förmåga och djupa insikt i teknik och vetenskap (OBS: lätt sarkasm) slog till idag med den lysande rubriken "Forsmark stoppade nya "Beck"-filmen". Vid första anblick låter rubriken som att Forsmark använt sig av någon flummig säkerhetslag för att utöva censur genom helt sonika stoppa produktionen och hindra filmen från att någonsin visas. Men så fort man börjar läsa artikeln så kryper det fram att fullt så dramatiskt var det inte:

"Hej, Forsmark? Jo, vi vill in med ett helt filmteam hos er. Och... uhm, hallå?"
"Hej, Forsmark? Jo, vi vill in med ett helt filmteam hos er. Och... uhm, hallå?"

Tanken var först att man skulle filma scener inne i kärnkraftverket men efter att ansvariga tagit del av manuset nekades inspelningsteamet tillträde.

– De skickade ett utkast av manuset till oss. Men vi tackade nej, vi kan inte ha filminspelning inne på anläggningen av säkerhetsskäl, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark.

Att privata bolag inte får tillträde till samhällsviktiga anläggningar, och tillika skyddsobjekt, för att leka teater därinne... jag vet inte riktigt vad ni tycker men för min del har jag inga större problem med det. 😀

Så varför ville de då filma därinne? Fantasiskaparen (manusförfattaren) Rolf Börjlind förklarar...

Continue reading Aftonbladet, kärnkraftverket och fantasiskaparen