Svar till Göran Bryntse

This is where things heat up. Discuss and debate nuclear power, energy issues and similar subjects.

No power excursions or meltdowns please. Be polite, and strive to maintain a dialogue.
Forum rules
  • Be respectful. Harsh language, taunting, ridicule, insulting and similar is not tolerated. Attacks on a person's character rather than his/her arguments is grounds for warnings and eventually a ban.
  • Be specific. It's better to discuss a specific, narrow topic than everything at once.
  • Stay on topic. If the discussion starts to broaden, make a new topic.
  • Don't preach. Maintain a dialog rather than trying to do a sermon to covert heathens.

Svar till Göran Bryntse

Postby Michael » 24 Jan 2009, 20:18

Rubrik: Svar till Göran Bryntse

Göran Bryntse har i sitt svar till Lars Wohlin 21/1 valt tre märkliga studier som grund för att kritisera kärnkraften. Det verkar som att Bryntse inte har läst studierna i fråga eftersom de alla har uppenbara brister och blivit starkt ifrågasatta. I vissa fall säger artiklarna till och med emot Bryntses egna argument.

Den första studien av Mark Jacobsson anger kärnkraftens reella utsläpp som 9-70 gram koldioxid per producerad kWh. Utöver det så "bestraffar" Jacobsson kärnkraft genom att lägga på ytterligare 59-106 gram per kWh baserat på ett antal antaganden. Men granskar man dessa antaganden syns att de är specifikt utformade för att framställa kärnkraften i dålig dager utan att ha något med verkligheten att göra. Flertalet andra studier har visat att kärnkraften och vindkraftens utsläpp ligger enbart inom tiotalet gram från varandra, vilket gör det till meningslöst hårklyveri när kolkraften spyr närmare hundra gånger så mycket. Se exempelvis Daniel Weissers artikel från 2007 publicerat i journalen Energy.

Den andra studien Bryntse refererar till av van Leeuwen har aldrig blivit publicerad i någon forskningsjournal. Den har dessutom blivit grundligt sågad av Dr Martin Sevior vid Melbourne University(1). van Leeuwen överskattar uranbrytningens energiförbrukning hela åttio gånger vilket givetvis innebär att alla slutsatser dragna i studien är totalt meningslösa. I tidigare debatter har detta påpekats för Bryntse, något han uppenbarligen valt att ignorera.

Den sista artikeln av Bo Nordell är en minst sagt udda historia. Hans studie hävdar att växthusgaser inte står för någon temperaturökning utan att eventuell uppvärmning av atmosfären kommer från spillvärme vid energiproduktion. Sådana påståenden står i direkt motsats till fysikens lagar eftersom alla mänskliga utsläpp av värme drunknar helt bland de jämförelsevis enorma variationer som väder, vind och solen utsätter planeten för. Följdaktligen har Nordells artikel blivit kritiserad för grova misstag med enkel fysik. Att Bryntse då refererar till Nordell i samma andetag som han säger sig vara orolig för utsläpp av koldioxid framstår som minst sagt besynnerligt eftersom Nordells huvudargment som sagt var att koldioxid inte har något med uppvärmning att göra.

Tyvärr verkar alltså Göran Bryntse välja ut artiklar enbart utifrån kriteriet att de ska vara negativt inställda mot kärnkraft. Detta medan han bortser från vetenskapliga brister i artiklarna så till den milda grad att han till och med hänvisar till sådant som säger mot hans egna argument . Sådan "kritik" måste ifrågasättas.

<Signatur>

(1) http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/Web ... lear_Power
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Return to The Reactor Core

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron