Svar till debattartikel från Greenpeace

This is where things heat up. Discuss and debate nuclear power, energy issues and similar subjects.

No power excursions or meltdowns please. Be polite, and strive to maintain a dialogue.
Forum rules
  • Be respectful. Harsh language, taunting, ridicule, insulting and similar is not tolerated. Attacks on a person's character rather than his/her arguments is grounds for warnings and eventually a ban.
  • Be specific. It's better to discuss a specific, narrow topic than everything at once.
  • Stay on topic. If the discussion starts to broaden, make a new topic.
  • Don't preach. Maintain a dialog rather than trying to do a sermon to covert heathens.

Svar till debattartikel från Greenpeace

Postby Michael » 16 Feb 2010, 11:11

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.29 ... er-en-natt

Här jobbar vi på ett svar till den här utsöka upppvisningen i falsk debatt. Kom igen bara!

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Re: Svar till debattartikel från Greenpeace

Postby Michael » 16 Feb 2010, 12:26

Greenpeace' uppvisning i falsk debatt

Greenpeace artikel "Kärnkraften kan göras omöjlig över en natt" är en uppvisning i falsk debatt. Artikelns största användningsområde är som exempel på debatt-tekniker som kan användas för att förvanska fakta till sin fördel. Något argument mot kärnkraft presenterar den inte.

"Falsk motsättning"

Artikelns främsta grepp är det som kallas "falsk motsättning". Detta är en debatt-teknik där man försöker tvinga läsaren att välja mellan två alternativ, varav antingen det ena är oacceptabelt eller det andra anses för bra för att kunna vägras. George W. Bush gjorde tekniken ökänd inför uppladdningen av Irak-kriget när han sade: "Either you are with us, or you are with the terrorists".

Ludvig Tillman och Anders Hellberg försöker påstå: "Myntet har [...] två sidor – kärnkraft eller förnybart". Större delen av artikeln går ut på att hamra in föreställningen att det finns en ömsesidigt uteslutande motsättning mellan kärnkraft och andra energikällor. Men att motsättningen är falsk bevisas lätt av att vi i Sverige får hälften av vår el från vattenkraft, och hälften från kärnkraft. Det är så banalt uppenbart att vi måste fråga oss hur Ludvig Tillman och Anders Hellberg lyckats undgå dessa enkla fakta. Försöker de mörka denna fakta i hopp om att vi läsare skall vara så oinformerade att vi inte vet om detta?

Det finns ingen motsättning mellan kärnkraft och andra energikällor. Självklart kan kärnkraft samexistera med vattenkraft, solpaneler, vindtubiner, vågkraftverk, biobränslen och bergvärme. Kina visar just nu vägen, där byggde man förra året 13GW vindkraft samtidigts som man startade konstruktionen av 9.7 GW kärnkraft, att läggas till de över 10 GW kärnkraft som redan var på gång. Detta medan man också slutför bygget av Tre Raviner-dammen som ger 22.5 GW vattenkraft.

Den verkliga motsättningen är "ren energi" mot "smutsig energi". Smutsig energi står idag för 85% av världens energikonsumtion. Den smutsiga energin är vad som skall ersättas, inte att en ren energiform skall ersätta en annan dito. Vi måste vi fråga oss varför Greenpeace är så angelägna att minska(!) diveristeten i den rena energimixen. "Världen är i skriande behov av de tekniska lösningar som snabbt kan minska utsläppen..." säger de. Vi håller med. Men Ludvig Tillman och Anders Hellberg använder detta som ett argument för att ta bort(!) en ren och effektiv energiform från mixen. Hur går detta ihop? Hur kan de använda detta behov av ren energi som ett argument för att säga att vi skall ha mindre mängd ren energi? Vi får känslan av att Greenpeace inte riktigt tar problemet med utsläpp på allvar när de betraktar det som ett såpass icke-farligt problem att de vill begränsa den rena energimixen genom att ta bort kärnkraften.

"Dubbel standard"

"Dubbel standard", även kallad "dubbelmoral", är när man bedömer saker enligt olika regler, beroende på vad man har för förutfattade meningar. Ludvig Tillman och Anders Hellberg menar att kärnkraften har olösta problem. Samtidigt medger de själva att de alternativ de föreslår inte är färdiga, och därmed också har problem. Dubbelmoralen uppstår då de hävdar att problemen med deras alternativ är lätta att lösa, medan kärnkraften på något magiskt sätt stannat i utvecklingen. Vissa problem skojas bort, andra målas upp till till oöverkomliga hinder, beroende på vilken energikälla de föredrar.

Forsknings- och teknikläget skjuter dock detta i sank. Vår yngsta kraftform utvecklas i rasande takt. Kärnkraften har följt med när världen blivit miljömedveten och skapat ramverken för att skydda vår omgivning i form av lagstiftning, miljöbevakning och utkrävt ansvar för de som påverkar miljön. Uranbrytning och handel utförs av varje seriös aktör enligt miljöstandarden ISO 14001. I Sverige har reaktorägarna har enligt lag totalansvar för avfallhanteringen, ett ansvar de förvaltat mycket väl. Inom 12 månader lämnar man in ansökan om att få bygga den svenska lösningen för att ta hand om förbrukat kärnbränsle, kallad KBS-3.

Samtidigt saknas lösningar för Ludvig Tillman och Anders Hellbergs alternativ. Tillförlitlighetproblemen med vind och solkraft är inte lösta. Vi är årtionden bort från att ha smart grids som kan hantera dessa kraftkällors lynnighet. Deras alternativ kräver än mer gruvbrytning än kärnkraften. Och vad som sedan händer med infrastrukturen när vindturbiner och solpaneler tjänat ut är inte heller löst. Vi riskerar att stå inför ett sopberg av skrot fylld med tungmetaller som arsenik eftersom det för dessa energikällor saknas ansvar för avfallet.

Ändå påstår Ludvig Tillman och Anders Hellberg att kärnkraftens problem är olösta, medan problemen med deras alternativ kan viftas bort med att vi nog, kanske, i framtiden förmodligen löser dem.

"Halmgubbe"

När men inte diskuterar verkligheten, utan skapar en nidbild av densamma och sedan använder denna som bas för sin kritik, heter det att man bygger en halmgubbe. Ludvig Tillman och Anders Hellbergs halmgubbe mot kärnkraftverk är påståendet att en olycka kommer få alla att hata kärnkraft.

Greenpeace är välkända för deras halmgubbar mot kärnkraften, nidbilder där man försöker hävda att en reaktor är en atombomb i ett papier maché-skal. Går man till deras hemsida finns till och med animationer där man försöker hävda att kärnkraftverk kan försvinna i svampmoln, vilket är en fysisk omöjlighet. Problemet för dem är dock att allt färre går på detta, just för att deras påståenden är så verklighetsfrämmande. Det funkar inte längre att vifta med tygspöken och med dånande stämma säga "Akta er för kärnkraften, den kommer och taaaar er!". Kärnkraften har efter 55 år en näst intill perfekt drift-statistik, där olyckor och incidenter har klarats av galant utan att skada människor i verkens omgivning. Ett enda undantag finns, och berodde på att Sovjetunionen var en korrupt diktatur som vägrade erkänna att det är en mycket dålig idé att bygga reaktorer ifrån instabila designer ritade på 50-talet, något som resten av oss fattade redan för ett halvt sekel sedan.

"Spin"

"Spin" är att försöka skapa opinion genom att förvränga fakta. Ludvig Tillman och Anders Hellbergs artikel är "spin", och dessutom riktigt taffligt utförd sådan då man direkt ser igenom rökridån hur de har försökt skapa konflikter som inte existerar, säger emot sig själva, argumenterar ifrån tillrättalagda nidbilder och använder uppenbar dubbelmoral för att försöka få läsarens åsikt dit de vill.

För mer underhållande och givande exempel på "spin" rekommenderar vi filmen "Wag the dog". Tillman och Hellberg har mycket att lära av Dustin Hoffman's rollfigur om hur spin skall utföras för att fungera.

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07

Re: Svar till debattartikel från Greenpeace

Postby Johan » 16 Feb 2010, 13:19

Låter jäkligt bra. Har gjort några smärre ändringar och plockat bort ett ord här och där. Ändringar rödmarkerat. Ren smaksak vad som är bäst.

Greenpeace artikel "Kärnkraften kan göras omöjlig över en natt" är en uppvisning i falsk debatt. Artikelns största användningsområde är som exempel på debatt-tekniker som kan användas för att förvanska fakta till sin fördel. Men något argument mot kärnkraft presenetrar den inte.

"Falsk motsättning"

Artikelns främsta grepp är det som kallas "falsk motsättning". Detta är en debatt-teknik där du försöker tvinga läsaren att välja mellan två alternativ, varav antingen det ena är oacceptabelt eller det andra anses för bra för att kunna vägras. George W. Bush gjorde tekniken ökänd inför uppladdningen av Irak-kriget när han sade: "Either you are with us, or you are with the terrorists".

Ludvig Tillman och Anders Hellberg försöker påstå: "Myntet har [...] två sidor – kärnkraft eller förnybart". Större delen av artikeln går ut på att hamra in föreställningen att det finns en ömsesidigt uteslutande motsättning mellan kärnkraft och andra energikällor. Men att motsättningen är falsk bevisas lätt av att vi i Sverige får hälften av vår el från vattenkraft, och hälften från kärnkraft. Det är så banalt uppenbart att vi måste fråga oss hur Ludvig Tillman och Anders Hellberg lyckats undgå dessa enkla fakta. Försöker de mörka denna fakta i hopp om att vi läsare skall vara så oinformerade att vi inte vet om detta?

Det finns ingen motsättning mellan kärnkraft och andra energikällor. Självklart kan kärnkraft samexistera med vattenkraft, solpaneler, vindtubiner, vågkraftverk, biobränslen och bergvärme. Kina visar just nu vägen, där byggde man förra året 13GW vindkraft samtidigts som man startade konstruktionen av 9.7 GW kärnkraft. Detta medan man också slutför bygget av Tre Raviner-dammen som ger 22.5 GW vattenkraft.

Den verkliga motsättningen är "ren energi" mot "smutsig energi". Smutsig energi står idag för 85% av världens energikonsumtion. Den smutsiga energin är vad som skall ersättas, inte att en ren energiform skall ersätta en annan dito. Vi måste vi fråga oss varför Greenpeace är så angelägna att minska(!) diveristeten i den rena energimixen. "Världen är i skriande behov av de tekniska lösningar som snabbt kan minska utsläppen..." säger de. Vi håller med. Men Ludvig Tillman och Anders Hellberg använder detta som ett argument för att ta bort(!) en ren och effektiv energiform från mixen. Hur går detta ihop? Hur kan de använda detta behov av ren energi som ett argument för att säga att vi skall ha mindre mängd ren energi? Vi får känslan av att Greenpeace inte riktigt tar problemet med utsläpp på allvar när de betraktar det som ett såpass icke-farligt problem att de vill begränsa den rena energimixen genom att ta bort kärnkraften.

"Dubbel standard"

"Dubbel standard", även kallad "dubbelmoral", är när man bedömer saker enligt olika regler, beroende på vad man har för förutfattade meningar. Ludvig Tillman och Anders Hellberg menar att kärnkraften har olösta problem. Samtidigt medger de själva att de alternativ de föreslår inte är färdiga, och därmed också har problem. Dubbelmoralen uppstår då de hävdar att problemen med deras alternativ är lätta att lösa, medan kärnkraften på något magiskt sätt stannat i utvecklingen. Vissa problem skojas bort, andra målas upp till till oöverkomliga hinder, beroende på vilken energikälla de föredrar.

Forsknings- och teknikläget skjuter dock detta i sank. Vår yngsta kraftform utvecklas i rasande takt. Kärnkraften har hängt med mycket väl när världen blivit miljömedveten och skapat ramverken för att skydda vår omgivning i form av lagstiftning, miljöbevakning och utkrävt ansvar för de som påverkar miljön. Uranbrytning utförs av varje seriös gruvbrytare enligt miljöstandarden ISO 14001. I Sverige har reaktorägarna har enligt lag totalansvar för avfallhanteringen, ett ansvar de förvaltat mycket väl. Inom 12 månader lämnar man in ansökan om att få bygga den svenska lösningen för att ta hand om förbrukat kärnbränsle, kallad KBS-3.

Samtidigt saknas lösningar för Ludvig Tillman och Anders Hellbergs alternativ. Tillförlitlighetproblemen med vind och solkraft är inte lösta. Vi är årtionden bort från att ha smart grids som kan hantera dessa kraftkällors lynnighet. Deras alternativ kräver än mer gruvbrytning än kärnkraften och vad som sedan händer med infrastrukturen när vindturbiner och solpaneler tjänat ut är inte heller löst. Vi riskerar att stå inför ett sopberg av skrot fylld med tungmetaller som arsenik eftersom det för dessa energikällor saknas ansvar för avfallet.

Ändå påstår Ludvig Tillman och Anders Hellberg att kärnkraftens problem är olösta, medan problemen med deras alternativ kan viftas bort med att vi nog, kanske, i framtiden förmodligen löser dem. Dubbelmoral.

"Halmgubbe"

När men inte diskuterar verkligheten, utan skapar en nidbild av densamma och sedan använder denna som bas för sin kritik, heter det att man bygger en halmgubbe. Ludvig Tillman och Anders Hellbergs halmgubbe av kärnkraftverk är påståendet att en olycka kommer få alla att hata kärnkraft.

Greenpeace är välkända för deras halmgubbar av kärnkraft, där man försöker hävda att en reaktor är en atombomb i ett papier maché-skal. Går man till deras hemsida finns till och med animationer där man försöker hävda att kärnkraftverk kan försvinna i svampmoln, vilket är en fysisk omöjlighet. Problemet - för dem - är att allt färre går på detta, just för att påståenden är så verklighetsfrämmande. Det funkar inte längre att vifta med tygspöken och med dånande stämma säga "Akta er för kärnkraften, den kommer och taaaar er!". Kärnkraften har efter 55 år en näst intill perfekt drift-statistik, där olyckor och incidenter har klarats av galant utan att skada människor i verkens omgivning. Ett enda undantag finns, och berodde på att Sovjetunionen var en korrupt diktatur som vägrade erkänna att bygga instabila reaktordesigner från 50-talet var en riktigt dålig idé, något som resten av oss fattade redan för ett halvt sekel sedan.
Johan
 
Posts: 26
Joined: 24 Nov 2008, 14:38


Return to The Reactor Core

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron