Döda efter Tjernobyl

This is where things heat up. Discuss and debate nuclear power, energy issues and similar subjects.

No power excursions or meltdowns please. Be polite, and strive to maintain a dialogue.
Forum rules
  • Be respectful. Harsh language, taunting, ridicule, insulting and similar is not tolerated. Attacks on a person's character rather than his/her arguments is grounds for warnings and eventually a ban.
  • Be specific. It's better to discuss a specific, narrow topic than everything at once.
  • Stay on topic. If the discussion starts to broaden, make a new topic.
  • Don't preach. Maintain a dialog rather than trying to do a sermon to covert heathens.

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 10 May 2011, 16:59

Det är inte jag som gör antaganden eller modeller utan en massa organ, som jag räknat upp en del av. Deras "antaganden" bygger på genomgång av en massa studier. Modellen är enkel: kollektivdos*cancerdöda per dos. Det finns en viss tveksamhet om doser under 100 mSv ger effekt. En del av kollektivdosen, drygt 10% tror jag, är personer som får över 100mSv. För denna del (kanse 2500 cancerdöda) föreligger vad jag förstår ingen som helst tveksamhet.

De "tunga" organen uttalar inte att små mängder strålning är ofarligt eller rent av nyttigt. ICRP antar inte LNT utan att låga doser ger hälften så stor effekt som stora. En bok om låga doser recenseras här. Det finns massor med faktorer i cancerinduktion, för vissa typer kanske låga doser kan betraktas som försumbara, det är generella genomsnitt som används vid vid prediktation av döda. Jag tror nog själv att konservatismen i systemet gör att det är svårt att ändra riskuppskattningar nedåt även om det finns en del data som tyder på att man skulle ändra i den riktningen. Det är politiskt korrekt att lägga till en extra marginal vid säkerhetstänkande, bättre med lite extra försiktighet. Ur dessa synpunkter kanske man kan se min skattning som en övre skattning. Men skulle man tillämpa strikt LNT istället för ICRPs modell och använda BEIR VII övre skattning, så skulle det bli dubbelt så många döda som med mitt estimat. Det är synd att UNSCEAR inte gjort en skattning för hela världen och inkluderande bestrålning en tid till. Jag skulle nästan säkert inte börjat tänka på problemet, eller ifrågasatt antalet, om UNSCEAR föreslagit 10 000.

De som verkar tro på effekten av låga doser inkluderar den japanska strålskyddsmyndigheten (de har angivit 1 cancerdöd per 20Sv) och regeringen, som nu försöker tillämpa det i praktiken och väl tar råd från bl a FN organen. Varför springer tandläkaren ur rummet under tandröntgen? Varför har den svenska strålskyddmyndigheten dömt ut en stor mängd hus som radonfarliga? Ett mycket kostbart säkerhetssystem håller doserna minimala. Det rör sig inte om första testen av ett oprövat ämne, att strålning orsakade cancer har vi vetat länge. Det är mycket logiskt att ett enstaka sönderfall kan leda till en skada i en cell som så småningom leder till dödlig cancer, jag tycker det är säkert att det finns ett inslag av sådana händelser. Tondels avhandling tycks visa att Tjernobylnedfallet har större effekter i Sverige än 1 död per 20Sv, andra epideomologiska undersökningar antyder att låga doser strålning inte har effekter. Det anses inte möjligt att se Tjernobyls effekter i bruset med epideomologiska studier, avsaknad av epidemiologiska bevis gör det inte otroligt att skadorna finns där. Det finns någon studie som visar att svenska barn blir dummare på grund av Tjernobylnedfallet. Lanzelot har någonstans på den här webben en diskussion av framlagda bevis för att cancerfrekvens är högre i de län som gränsade till vatten i samband med diskussioner om den radioaktivt förorenade Östersjön. Epidemiologiska bevis är tveksamma även om de funnes och även om de var till synes hållbara, det är i praktiken omöjligt att få till en säker kontroll att jämföra med. Man måste använda sunt förnuft och försöka resonera logiskt och objektivt, som jag försökt. De som inte är mycket kvalificerade forskare inom området måste lyssna på auktoriteterna (FN-organ, speciella organ/grupper som analyserar frågan med ett trovärdigt mandat, strålskyddsmyndigheter). Vad är det för mening med att låta grupper som BEIR VII och RISC-RAD utvärdera lågdosområdet när deras slutsatser sedan förkastas av fundamentalister i den ena eller andra riktningen? Det är inte bra att bidra till en kaotisk situation där auktoriterna förkastas, som inte gör något trovärdigt intryck, och jag tror att kärnkraftkramarna förlorar mest på om kärnkraftens faror skall anses okända. Jag bidrar lite till det också nu, men jag utnyttjar auktoriteternas information och uttalade vägningar och kommer bara med kritiska synpunkter på hur de framförs. Lite grand undrar jag om UNSCEARs val av referenser, jag hittade inte Tondel, Busby, Hardell, Fairlei, Yablokov när jag sökte efter några som talat för relativt många döda. UNSCEAR verkar ställa upp "krav" på de beräkningar som någon skulle kunna göra, och verkar därmed markera vilja att kritiskt granska andra, samtidigt, som UNSCEAR inte tycker att UNSCEAR har något mandat för egna beräkningar, eftersom de skulle kunna utsättas för kritik.

Om jämförelser görs i döda per TWH och ALLA steg och omständigheter beaktas i görligaste grad tror jag 20 000 döda till för kärnkraften inte spelar någon större roll, den står sig bra ändå, mot kolet särskilt. Men invändningsfritt blir det knappast. Jag tycker försök till sådana beräkningar är jättebra och de blir väl allt bättre och jag förmodar att mycket redan är gjort. Jag tror t ex när man skall ha solpaneler på taket det blir en massa som ramlar ned eller steker sig på strömmen vid arbete med solpaneler. Några gör det självare får kanske lunginflamation eller hjärtinfarkt. Men hur räknar man ut antalet dödsoffer på ett invändningfritt sätt?
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Re: Döda efter Tjernobyl

Postby Dag Lindgren » 22 May 2011, 21:46

While browsing today I found in principle the same calculation I did. However not quite identical, e.g. it uses slightly more dead per Sv collective dose than I did. Thus a slightly higher death toll. I focus attention on it as it is in English and a little more detailed.
http://allthingsnuclear.org/tagged/by_Lisbeth_Gronlund
Dag Lindgren
 
Posts: 13
Joined: 02 May 2011, 17:03
Location: Sweden

Previous

Return to The Reactor Core

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron