Skip to content

Month: August 2010

En fika med miljöminister Andreas Carlgren

Av Michael Karnerfors, 2010-08-24

 

På ren slump råkade jag befinna mig i Malmö idag just som miljöminister Andreas Carlgren passerade ett av Alliansens valkontor. I praktiken blev det en halvtimmes utfrågning/kommentarsrunda där miljöministern och de andra närvarande samtalade om olika frågor. En av de stora sakerna – inte bara från min sida – var kärnkraften och energifrågan. 

Miljöminister Andreas Carlgren i Malmö, 2010-08-24
Miljöminister Andreas Carlgren i Malmö, 2010-08-24

 

Några punkter som avhandlades…

Effektskatten

Den svenska effektskatten mjölkar kärnkraften på 4.2 miljarder SEK per år. Jag frågade Carlgren vad som skulle hända med den. Enligt honom hade Finansdepartementet sneglat på att höja den för att dra in mer pengar men förslaget hade tydligen dött (*pust*, tack för det). Effektskatten skulle i vilket fall som helst inte försvinna.

Energiuppgörelse

På frågan om möjligheterna att nå en bred energi/kärnkrafts-uppgörelse med alla riksdagspartier svarade Carlgren att det hade ju självklart varit “bäst för Sverige” om detta kunde uppnås. Problemet han såg var att de rödgröna är för splittrade och att framförallt (s) har extremt svårt att samla sig, speciellt som LO, Pappers och Svenskt Näringsliv säger att de vill att Sverige skall få ny kärnkraft. Hans ton var inte hoppfull om att detta skulle gå att uppnå.

Kärnkraftens utsläpp

Jag framförde en smula kritik om att jag tyckte han hade schabblat Riksdags-debatten 17 juni när kärnkraftsfrågan avgjordes (för stunden). Och vi var flera som framförde att han i fortsättningen inte bör säga – som han gjort hittils – att kärnkraften är koldioxifri. Vi påpekade att E.ON. nyligen blivit fällda för att de i reklam hävdat just detta. Jag avslutade med att berätta att svensk kärnkraft har 40% lägre koldioxidutsläpp än vattenkraften och 70% lägre än vindkraften. Överlag så tog detta skruv och ministern såg eftertänksam ut och svarade att detta var något att hålla i åtanke.

Knappen

När det var dags för avslut och handskak med de närvarande fick Carlgren min Atomkraft? Ja Tack-knapp att, kanske inte behålla själv men att ge till någon – som han utryckte skrattandes – “redan övertygad” person. När han gick ut ifrån lokalen stannade han dock till, vände sig om och igen påpekade att det vi hade sagt om att välja orden bättre, och inte hävda att kärnkraften är “koldioxidfri”, var något han skulle hålla i åtanke.

Säga vad man vill om landet, men att även efter Olof Palme och Anna Lindh, kunna få direktkontakt med en medlem i Sveriges Regering och öga mot öga kunna säga “Detta kan du göra bättre”, och få ett gensvar(!)… det är fantastiskt. 🙂

1 Comment

Till våra föräldrar – tack för omtanken och kärnkraften

Text av Mattias Lantz et. al, tidigare publicerad på Newmill

För 30 år sedan tog ni – vår föräldrageneration – ett energipolitiskt beslut. Ni gjorde det enligt bästa förmåga och med goda avsikter, vilket vi uppskattar. Tyvärr var det inte ett bra beslut. Nu är det dags för oss att ta över ansvaret.

För 30 år sedan debatterade, demonstrerade och röstade ni om kärnkraften. Många av er sade “Nej!”, av omtanke för “våra barn och barnbarn”.

Vi är de barn och barnbarn ni ville skydda. Vi växte upp med hotbilder av kärnkraften, och några av oss är gamla nog att minnas Harrisburg och Tjernobyl, men för de flesta av oss är det endast suddiga intryck och minnet av den rädsla som ni förmedlade till oss.

Nu har vi växt upp och har förmågan att själva värdera kärnkraftens hot och förtjänster. Vissa av oss har fått kämpa för att bli av med den rädsla vi ärvde från er, för att utan förutfattade meningar kunna bilda oss en egen uppfattning. Till vår fördel så var vi inte engagerade kring år 1980 och har inga känslomässiga bindningar till händelserna. Vi var inte på möten och lyssnade på Hannes Alfvén och hans förmåga att känslomässigt slita med sig åhörarna. Vi deltog inte i bevakningen av Kynnefjäll. De flesta av oss minns bara flyktigt den förvirring och panik som rådde i samband med kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl. Vi ser skillnaderna i konsekvenser mellan dessa olyckor, och drar egna slutsatser från dessa fakta. Vi kan njuta av Tage Danielssons monolog om sannolikhet utan att tvingas se den som ett trovärdigt argument mot kärnkraft.

För 30 år sedan lovade ni, av omtanke för oss, en avveckling av kärnkraften och ett samhälle där förnybara energikällor helt tagit över. Ni ansåg att det var er generations ansvar att ta tag i energifrågan och hitta lösningar på alla problem. Idag, år 2010, ser vi att ni tyvärr har misslyckats. Det var en god avsikt, men den omsattes inte i praktiken, vilket har medfört att vi på grund av era beslut har fått ärva kärnkraftfrågan med dess problem, men också med dess möjligheter. Vi ber att får tacka allra ödmjukast för omtanken och den välvilja som styrde era beslut, men nu är det vår tur att ta över ansvaret. Vår bedömning är annorlunda än er, och vi kommer att ta ett annat beslut än vad ni gjorde.

Vad finner vi då? Kärnkraft är ett kraftslag med utmaningar och frågor som skall lösas, men också med fantastisk energitäthet och stor potential för utveckling. Liksom andra kraftslag har den både för- och nackdelar. Sammantaget ser vi kärnkraften som en självklar del i en hållbar energimix, tillsammans med sol-, vind-, vatten- och vågkraft, bergvärme, energieffektiviseringar, och andra åtgärder som krävs för att möta framtida utmaningar.

Vi ser framför oss ett samhälle där alla kraftslag får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, med samma hårda regelverk med avseende på säkerhet, tillförlitlighet och miljökonsekvenser. Statliga stöd till energiforskning och kraftverksbyggande kan ges utan att favorisera eller diskriminera vissa kraftslag. Industrin får själva satsa på de energislag de tror på, så länge som de uppfyller regelverket.

Vi ser framför oss ett samhälle där man istället för “Nej!” säger “Ja, under förnuft, säkerhet och ansvar!”. Vi säger “Ja!” till att alltid förbättra säkerheten och öka tillförlitligheten för våra kraftkällor, samtidigt som vi effektiviserar vår användning av dem och reducerar miljöpåverkan från dem.

Vi säger därför “Ja!” till alla kraftslag som kan uppfylla kraven i alla led, och vi anser att kärnkraften kan det, trots vissa brister. Vi säger också “Ja!” till vidare utveckling och förbättringar, oavsett om det är staten eller privata intressen som står för notan. En dag kommer våra barn och barnbarn få ta över frågan och hitta sina lösningar. Men idag tackar vi er för omtanken och ber om ert förtroende att få göra andra bedömningar än vad ni har gjort.

För det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please
Michael Karnerfors, civilingenjör datateknik
Johan Kihlberg, fysikstuderande
Johan Kreuger, ekonomistuderande
Mattias Lantz, forskare kärnfysik
Nils Rudqvist, biträdande forskare strålningsfysik
Johan Simu, reaktorfysiker

Comments closed