Skip to content

Month: April 2012

Tomas Kåberger bekänner färg som alarmist

Att Tomas Kåberger, f.d. generaldirektören för Energimyndigheten, är emot kärnkraft är ingen hemlighet, och det står honom fritt att ha den åsikten. Men att han nu sällar sig till diverse alarmister, genom att i debatt om vindkraft dra upp redan dementerade rykten om ökat antal missbildade barn och aborter i Fukushima, fläckar hans anseende och det blir svårt att ta honom på allvar efter detta.

 

Tomas Kåberger fladdrar i debatten

Kåbergers replik i Svenska Dagbladet (onsdag 25 april) med titeln “Sveriges elsystem är inte isolerat från omvärlden” är en respons på den debattartikel där 13 ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademin sågar en storskalig svensk satsning på vindkraft (söndag 22 april: “Meningslös satsning på vindkraft”). Detta är en vid det här laget gammal dispyt mellan KVA och Kåberger/Energimyndigheten, där de sistnämnda hävdar att 30 TWh vindkraftel bör gå bra att bygga i Sverige. KVA hävdar däremot i sin utredning att man får problem vid en utbyggnad över 10 TWh då man har begränsningar i hur mycket vattenkraft man kan använda som reglerkraft. Några exempel från debatten ges här (Kåberger vs KVA).

Kåberger tycks skriva sin replik i affekt då han bland annat uttrycker:

“Att KVA:s företrädare inte anser sig kunna begripa vindkraftsutbyggnaden beror alltså delvis på att de inte förstått att Sverige och vårt elsystem är delar av EU.”

KVA-ledamöterna är mycket väl medvetna om detta och har i tidigare utredningar tagit med det svenska elnätets relation till grannländerna när de kommer till slutsatsen om 10 TWh istället för 30, så Kåberger tycks vara ute och cykla. Istället för att utveckla varför KVA har fel i sitt resonemang byter han ämne och tar upp kärnkraften i Japan:

“I Japan stängs om några dagar den sista av landets 54 kärnreaktorer. I mars 2011 lärde man sig att en jordbävning, som kärnkraftverken skulle tåla, trots det skadade en reaktor i Fukushima. Den följande tsunamin ledde till att fyra reaktorer förstördes och till härdsmältor med radioaktiva utsläpp. Landets regering fick plötsligt reda på att om vindarna ändrat riktning skulle man behöva utrymma Tokyo trots avståndet på 20 mil från kärnkraftverket. Det hade ingen talat om tidigare.”

Att Kåberger behöver skrämmas med kärnkraften istället för att prata väl om varför en storskalig vindkraftsatsning är på sin plats känns oroväckande, nog borde Energimyndighetens förre generaldirektör ha tillräckligt med argument för förnyelsebara energikällor i sin ficka? Exempelvis hade han kunnat hänvisa till KTH-professorn Lennart Söders uttalanden som han borde känna väl till (se även här). Men det blir värre:

I de nu kontaminerade områden man inte haft råd att utrymma aborteras missbildade foster och man förbereder sig för att hantera sjukdomar i decennier framåt. Skattebetalarna får betala tusentals miljarder kronor för utrymningar och hantering av de havererade reaktorerna.”

Det här är i stil med diverse alarmisters påståenden från förra året om olika hälsoeffekter efter Fukushima. Deras påståenden fick i flera fall ett eget liv och upprepas ännu i diverse forum på nätet som om de vore bekräftade. Att inga rapporter om hälsoproblem står att finna spelar ingen roll för en alarmist, det är bara att spinna vidare och bygga upp ett luftslott av skrämselpropaganda. Om nu Kåberger vill sälla sig till skaran av alarmister samtidigt som han undertecknar artikeln med sina titlar,

professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation

så bör Chalmers Tekniska Högskola fundera på om den här typen av uttalanden bidrar till högskolans annars mycket goda anseende.

Man undrar vad det är för rykten som Kåberger så lättvindigt strör omkring sig? Lite googlande ger en första träff på alarmist-siten Enenews. Därifrån hittar vi originalartikeln (här), som handlar om liknande rykten. Enligt den artikeln har man undersökt saken och kommit fram till att andelen dödfödda eller aborterade foster ligger på samma nivå som före kärnkraftsolyckan. Nöjde sig Kåberger med att läsa Enenews, eller vet han något vi inte vet? Det är upp till honom att förklara sig, har han tillförlitliga källor så bör han vara så god att hänvisa till dem. Inte minst med tanke på att han avslutar sin debattreplik med följande avbasning:

“Kungl. Vetenskapsakademien kanske anser att detta är fel, men det demagogiska språkbruket, och deras självgoda utrop om sin oförmåga att begripa, är ingen vetenskaplig bedrift.”

Man kan inte med den godaste vilja i världen påstå att Tomas Kåberger höjer nivån på det vetenskapliga, lika lite som han bidrar till en god debatt. Han har tidigare svajat med sakligheten kring statusen i Fukushima (exempelvis här), men med onsdagens debattartikel når han en ny lägstanivå. Istället för att sakligt förklara vindkraftens förträfflighet och felen i KVAs uttalande så agerar han sagoberättare i syfte att sprida skräck, kärnkraftshatet tycks vara viktigare än att tala väl om de energislag som han föredrar. Kanske det är dags att ta ett nytt steg i karriären genom att lämna tillbaka professorstiteln och ta över ordförandeskapet i Folkkampanjen?

Nu vet vi var vi har honom i alla fall, hur tråkigt det än är.

 

Mattias Lantz – medlem av det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please

 

Uppdatering 27 april

För den som föredrar sakfrågan kring vindkraften framför alarmismen så finns det mer seriösa repliker på KVAs debattartikel:

Uppdatering 5 maj

Och den sedvanliga mytbildningen har börjat. Nu återges Kåbergers uttalande som en etablerad sanning.

 

  3 Comments

  Helen Caldicott is Not the Answer

  Helen Caldicott, M.D
  Helen Caldicott declined to answer questions at a lecture...

  The recently started Nuclear Literacy Project has a welcome entry, a person with knowledge in the field of radioactivity and nuclear engineering reports on a visit to an anti-nuclear seminar with Helen Caldicott. The person, PhD student Kallie Metzger, entered the meeting with some hope of a good discussion where there would be room for incorrect statements to be straightened out.

  What Kallie found, however, was that the renowned anti-nuclear activist was more keen on scaring people into thinking like herself, and questions from the audience were responded to in a hostile and arrogant manner, if at all.

  Kallie Metzger, Ph.D student
  ...attended by Kallie Metzger, Ph.D student in nuclear engineering.

  After watching a few videos with Helen Caldicott, including her infamous TV-debate with George Monbiot from last year, we are, unfortunately, not surprised about her behaviour. The good news is that Kallie went to listen to Caldicott, and reported about it. We need more people like Kallie who attends these kind of meetings and try to raise relevant questions when remarkable claims are being stated. If Caldicott continues her tour in the same arrogant manner her audience should diminish rather quickly down to the die-hard fans of her outrageous claims.

  So the hero of the week is Kallie Metzger. Read her account of the Caldicott seminar here. Then ask yourself: will you be our next hero?

  8 Comments

  Har Miljöpartiet glömt Banqiao och Bhopal?


   

  Den andra december 1984 började Union Carbides bekämningsmedelsfabrik i Bhopal läcka kemikalier ut i omgivningen. Det är inte klart vad som orsakade läckan, det kan ha varit sabotage av en missnöjd anställd eller bara ren slump. Men konsekvenserna blev katastrofala. Människor överallt runt fabriken vaknade upp med hosta, kräkningar och kvävningskänslor.

   


  De som försökte fly till fots exponerades bara värre, barn drabbades värst på grund av att kemikalierna var tyngre än luft. 3000 människor dog inom en vecka och ytterligare 8000 har dött pga sjukdomar orsakat av utsläppen. Upp till 200 000 människor har fått permanenta skador pga Bhopal. Bhopal räknas som en av de värsta industrikatastroferna någonsin och det mänskliga lidandet är omätbart.

   

  Klockan 0:30 den 8 augusti 1975 kollapsade Shimantandammen i Kina, vattnet från det haveriet forsade över den redan överfyllda Banqiaodammen som även den brast och den resulterande flodvågen slet sönder över 60 fler dammar utefter Rufloden.  När vattnet passerat hade närmare 6 miljoner byggnader spolats bort och 26 000 människor dog direkt.  I de efterföljande epidemierna och hungersnöden dog ytterligare 145 000 människor. Det är med råge den värsta industriella olyckan någonsin, men det är bara en i en rad allvarliga dammhaverier som skett över hela värden. Till och med i Fukushimaprovinsen brast en damm pga jordbävningen och den resulterande flodvågen dödade 8 personer, dubbelt så många dödsfall som vid Fukushima Daiichikärnkraftverket.

  Varför anklagar vi Miljöpartiet för att ha glömt bort dessa katastrofer? Vi gör det eftersom Miljöpartiet, med Lise Nordin i spetsen, blint hävdar att kärnkraft är den enda industrin som kan orsaka katastrofer. De hävdar det genom att påskina att kärnkraftsindustrin är unikt subventionerad eftersom den inte behöver betala en försäkring för den maximalt tänkbara olyckshändelsen. Då miljöpartiet blint riktar in sig på kärnkraften i artikel efter artikel efter artikel efter artikel, utan att med ett ord nämna andra riskindustrier, som tex kemikalieindustrin, petroleumindustrin, vattenkraften, flygindustrin och transporten av farliga kemikalier, kan man bara dra slutsatsen att Miljöpartiet ignorerar andra industriella risker. Den enda risken de bryr sig om är risken från kärnkraft.

  En sådan attityd är farlig, om man särbehandlar en industri och blundar för andra industrier, då skapar man inte ett säkrare Sverige. Man ger bara sken av att bry sig om säkerhet när allt i slutändan handlar om ideologi. Om Miljöpartiet verkligen bryr sig om risker och vill göra Sverige säkrare borde de argumentera för att alla riskindustrier ska lyda samma regelverk. Den nya lagstiftningen som Miljöpartiet kritiserar jämnar bara ut spelfältet. Kärnkraften måste nu spela enligt precis samma regler som andra riskindustrier. Miljöpartiets fixering vid kärnkraft är precis lika destruktiv som deras fixering vid uranbrytning, antingen är regler och lagar godtagbara för alla riskindustrier och all sorts gruvbrytning, eller så är de inte det. Säkerheten blir inte bättre av att blint stirra på en sorts industri eller en sorts gruva.

  Om Miljöpartiet anser att kraven på riskindustrier är otillräckligt, då borde de argumentera för att skärpa reglerna för alla sådana industrier. Om katastrofer ska användas som argument, då kan man inte glömma bort Bhopal, Banqiao och andra stora industriella katastrofer som skett som är av samma omfattning som Tjernobyl eller Fukushima.

  Relevanta bloggar:
  Mikael Ståldal Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad
  Aftonbladet Syn i bluffen om energipolitik
  Mikael Andersson (C) Kärnkraft utan statliga subventioner är detsamma som ingen ny kärnkraft!
  Martin Moberg Dagens lästips om C:s harakiri i kärnkraftsfrågan…
  Mitt i steget Harakiri
  Alliansfritt Sverige Ny överenskommelse om kärnkraft – fortsatt förvirring
  Supermiljöbloggen Hatts svårlösta kärnkraftsekvation
  Anna-Karin Hatt Inga subventioner till kärnkraften

  8 Comments

  Status i Fukushima?

  De senaste dagarna har det mullrats lite i bloggvärlden om Fukushima, speciellt hos Cornucopia. Så låt oss kika på situationen lite. Först så cirkulerar påståenden om att vattnet kokar igen i reaktor 2 baserade på termometervärden som TEPCO publicerat här(länk).

   

   

  Mätare TE-116-14L#1 och TE-116-14L#2 visar båda starkt ökande trender. Om man kikar i samma rapport några sidor före så ser man en schematisk överblick över vars mätarna ligger. Jag har en pil som pekar mot platsen på reaktorn och jag har ringat in de aktuella mätarna i listan till höger. Bilden blir lite komprimerad här i bloggposten så klicka på den för att se bättre.

   

   

  Färgkodningen av mätarna betyder detta (japanska kört genom google translate).

  Blå = (Can be used to monitor) to be evaluated: blue
  Grön = (Used for reference) to be evaluated: green character
  Röd = Deficit: target of evaluation (failure after the accident ())

  Båda mätarna TE-116-14L#1 och TE-116-14L#2 är blå så TEPCO har inte flaggat dom som trasiga.

  Det handlar alltså om två mätare som sitter någonstans just under ytan där tanklocket placeras (RPV BELLOWS SEAL AREA som det står i rapporten). Vi ser också att det finns gott om blåa mätare där, förutom de två ovannämnda så har vi TE-16-114M#1, TE-16-114M#2, TE-16-114N#1, TE-16-114N#2 och TE-16-114R#2. Om man går tillbaka till grafen över temperaturer så har jag markerat vilka linjer som hör till de mätarna. Man ser alltså att av 7 mätare i samma region så sticker två stycken iväg medan resterande 5 inte går upp alls. Kom ihåg att det här är mätare som inte någonsin var konstruerade för att i flera dagar badas i kokande saltvatten samtidigt som de angrips av alla tänkbara korrosiva ämnen som släppts ut ur bränslet under härdsmältans gång. TEPCO har inte flaggat dom som trasiga ännu, men uppe där mätarna är placerade finns inget bränsle. Det finns ingenting som kan generera värme, det enda som kan hända är att det kokar i botten på reaktorn och varm ånga stiger och värmer de två mätarna. Men då hade man sett en värmande trend på alla andra mätare uppe i den regionen plus att man skulle se det på alla mätare i botten.  Hur ser det ut i botten då? Så här (TE-2-3-69H2/3 och TE-2-3-69F2)

  Den 18onde och 19onde så händer absolut ingenting. Om man läser fotnoten på den bilden så ser man att de exkluderat en mätare (TE-2-3-69F3) som faktiskt satt i botten. Med den inkluderat så såg det ut såhär.

  Aha säger väll alla som vill växla till panikväxeln, temperaturen steg faktiskt i botten. Men sanningen är snarare den att vi har konsekvent sett att temperaturmätare som går sönder först visar en stegrande temperaturutveckling som man inte kan se någon annan stans. TE-2-3-69F3 är exempel på det och TEPCO lär nog meddela samma sak för TE-116-14L#1 och TE-116-14L#2. Vi har tidigare även sett med andra mätare(Will Davis har skrivit om det länk 1, länk 2).

  Att från förmodligen trasiga termometrar hävda att Tokyo planeras att evakueras verkar väldigt långsökt. Speciellt med tanken på vars termometrarna är placerade och på vilket beteende tidigare termometrar uppvisat när de går sönder. Det tar bara några minuter med TEPCO’s dokument så kan man inse hur långsökt det är.

  Men vad händer ifall en del av reaktor faktiskt överstiger 100 grader? Inte mycket! Alla lättflyktiga radioaktiva ämnen är sedan länge lösta i vattnet. Om en isolerad region blir väldigt varm så spelar det ingen som helst roll, så länge man kan kyla tanken och inneslutningen i stort. Kom ihåg hur många mätare TEPCO har i tanken, i inneslutningen och kopplat till vattencirkulationen etc. Om något håller på att gå helt åt skogen så kommer de få indikationer på det långt i förväg! Att någon liten region kan uppnå höga temperaturer är inte alls osannolikt, det är omöjligt att säga om alla delar av härden nu är i en lätt kylbar geometri eller inte.

  Det andra som vi borde nämna är påståendet att Fukushima 2 är bortom all räddning eftersom dosraten inuti inneslutningen är 73 Sv/timme. Ärligt talat nu, vad annat kan man förvänta sig inuti en inneslutning där en stor del av härden runnit ner på golvet? Ser man tex på våra gamla inlägg, exempelvis detta, så var dosraterna i 2ans wetwell uppe i närmare 150 Sv/timme och i drywell runt 20 Sv/timme.  Det är förövrigt, om man ska vara petig, lite märkligt att tala om Sievert i detta sammanhanget då Sievert är ett viktat mått på en stråldos “farlighet” för människor. En robot eller ett mätinstrument kan inte få en stråldos i Sievert, enheten är helt meningslös i det sammanhanget. Man ska prata om Gray vilket helt enkelt är joule/kg. Slut på petitessen.

  Visst är det ett problem att elektronisk utrustning går sönder när man kör in det i en sådan miljö. Men är det ett oöverkomligt problem? Nej! Man har redan idag många exempel på elektronisk utrustning som kan hantera sådana miljöer. Rymdsonder som utforskar Jupiters månar är ett utmärkt exempel. Satelliter i närheten av Io får runt 1000 Gray per dag och är designade för att kunna klara 1500 gray och vanliga satelliter i omloppsbana runt jorden måste kunna klara solstormar som levererar 100 gray. Io sonden motsvarar nästan ett dygn inuti Fukushima 2 inneslutningen. Är reaktor 2 då bortom räddning? Nej givetvis inte, dels så behöver man bara se till att vattnet fortsätter flöda in där så att smältan hälls kyld och dels ha en sluten loop för vattnet så man inte sprider aktivitet bortom inneslutningen. Om åtgärder behövs för att hålla igång vattnet så lär det vara utanför inneslutningen, inte inuti. In i inneslutningen vill man mest för att kunna kika och se vad för status härdarna egentligne har. Att hålla igång vattnet verkar TEPCO klara och det finns ingen anledning till varför de inte ska kunna fortsätta med det. Vattennivån i inneslutningen är lägre än man väntat sig, men det är inte samma sak som att säga att TEPCO är okapabla att höja nivån om de anser det nödvändigt!

   

   

  8 Comments

  NPYP – We were wrong, Busby is right!

  By Kazue Avril – Free Press

  It has been a busy day here at the NPYP center, where the members of Nuclear Power Yes Please held a press conference. They recently discovered a devastating text by Professor Chris Busby, where he shows that their criticism of his research is completely unfounded. The NPYP Scientific Director Mattias Lantz had attacked Professor Busby’s articles about Fallujah (here, here, and here), by making a comparison of the sex-ratio (i.e. the number of boys born vs number of girls born) between the Iraqi city of Fallujah and his own city of birth, Avesta in Sweden. According to Lantz the variations in Avesta were as large, or larger, than the ones in Fallujah, so he reasoned that one could not claim that the variations in Fallujah were due to depleted uranium (DU). Professor Busby turned the data from Avesta around, and showed that Lantz had used the data in a dishonest way, even trying to hide an obvious correlation between increased sex-ratio in Avesta and the 2003 war in Iraq. Professor Busby’s eminent rebuttal can be found on the LLRC web site (here). Below is the figure made by Lantz, with Professor Busby’s hand-written notes that give evidence of the dishonesty of Lantz.

  The plot with sex-ratio for Avesta where Professor Chris Busby could reveal the scientific dishonesty of Lantz and his NPYP cronies.

   

  – ”I never even thought of the correlation,” a humiliated Mattias Lantz said at the press conference, ”but Professor Busby clearly shows that the deviating sex-ratio in Avesta around 2004 is due to the DU-weapons used in Iraq. Furthermore,” Lantz continued, ”this means that all of our past criticism of Professor Busby falls apart, just like a house built from a deck of cards. I now realize what an omnipotent genius he is. He is right about everything, even when he cheats with statistics.”

  – ”And he is a great musician!” Gender Issues Director Nils Rudqvist adds.

  What does this mean for the future of NPYP?

  – ”This changes everything.” says Policy Director and NPYP founder Michael Karnerfors, ”We have been wrong about all these issues; about radiation effects, nuclear power, cell phone radiation, chem-trails, dowsing, crystal healing and the HAARP experiment. Therefore, we will now turn sides in the debate on all these issues, and we will join Professor Busby, Mona Nilsson, Lennart Hardell and all the other serious researchers in their noble quests. From now on, scrutinizing alarmist claims, checking statistics, or asking the simple question ‘Is this relevant?’ has no place in what we consider to be a serious debate. Google was created to find the scary claims, not to scrutinize them. Many people are scared about radiation. From now on we will help them to maintain that status.”

   

  What about your close ties to the nuclear industry?

  – ”We will pay back every penny of the funding we got from those bastards,” says Financial Director Christoffer Willenfort, ”and those of us who are employed by the nuclear industry will submit letters of resignation today, we are all done with it.”

  And the organization?

  – ”The first reaction was of course that we should dismantle NPYP and join other groups, but after some intense brain storming we decided that it is better to continue, although under a different name.”

  – ”Yes, from today we are Nuclear Power No Please,” confirms the Public Relations Director Johan Kreuger, ”and here is the new logotype!”

  An embarrassing silence grew in the press room, until somebody in the audience dared pointing out an obvious error in the spelling.

  The first version of the new Nuclear Power No Please logotype.

   

  – ”C’mon people, give us a break!” Kreuger burst out. ”We have been wrong about so many things for years, so how can you expect us to get every tiny detail right immediately?”

  What is Lantz’ status within the organization, can he continue to be a member?

  – ”Well,” says Karnerfors, ”at first we thought that he had to go. We were all very disappointed with him and felt that we needed to distance ourselves from him and the dishonesty that he brought upon us. But we are all to blame. It was certainly Lantz who would initiate the studies of Professor Busby’s claims, but we all started to act like stupid physicists and make independent double checks of numbers and other details. That was of course foolish of us, we should have trusted Professor Busby from the beginning without asking any questions.”

  So you now believe in Professor Busby’s claims?

  – ”How can you not, after what we have been through?” Reactor Technology Director Johan Simu says. ”Professor Busby has an expertise in so many scientific fields, not only in radiation effects. A few months ago he introduced a new definition of the term ‘spontaneous fission’, and with it he showed that TEPCO is lying about the status of the reactors in Fukushima. With the new definition, the reactors must clearly be active in a critical configuration. My personal reflection at the time was that this is utter nonsense. But now, after Professor Busby’s proof of our dishonesty, I am all for it. The effects will be tremendous; all courses in reactor physics will have to be revised, and the commercial codes used today for criticality calculations have to be changed. But that is not all, recently he also showed that Einstein is wrong.”

  What?

  – ”Yes indeed, Professor Busby’s interpretation of the twin paradox is quite convincing. He has also promised to explain quantum mechanics on Youtube, something that we are all looking forward to. It is about time that somebody settles the issue whether that cat of Schrödinger is alive or not, the world deserves to know. Furthermore, this poor creature has been in this un-collapsed wave function state for so long, it is clearly a violation of animals rights that needs to be brought to an international court. Professor Busby’s expertise also in legal matters will be very helpful in order to bring the perpetrators to justice.”

   

  On the way out from the press room we manage to get hold of Mattias Lantz for a personal comment, he looks tired and stressed out.

  Our reporter Kazue Avril gets a moment with a humiliated Mattias Lantz at the NPYP press conference.

  Will you apologize to Professor Busby and the other people that you have attacked over the years?

  – ”No, of course not!” Lantz responds rather agressively. ”Earlier we would have done such a thing, or corrected our statements if they were found to be in error. Now when we have changed sides in the debate we will follow the established customs of our new friends. Apologies or amends are out of the question. Instead we move on forward, though in the opposite direction as before.”

  How did you react when it became clear that you had been so wrong about Professor Busby?

  – ”I felt awful, of course. Not so much for my unfounded attacks on Professor Busby, but on a personal level it is devastating. In the plot that Professor Busby turned against me there is also a peak with high sex-ratio in Avesta during the 1970’s when I was born. This puts the question about my gender at stake, maybe I was supposed to be a girl? This will take years of psycho-therapy to sort out.”

  Then he excuses himself and pushes through the crowd towards the entrance, stopping every now and then, asking people if they know where he can get hold of a good beret.

   

  We get a private interview with Industry Liaison Director Johan Kihlberg.

  – ”Former Industry Liaison Director, if I may! The title does not exist any more now that we have severed the ties with the nuclear industry.”

  So, what is your title?

  – ”Alarmist Organizations Liaison Director.”

  Ok, ok, so how was the error of Lantz discovered?

  – ”We knew for a while that something was not right. Lantz has of course always been obsessed with Professor Busby. Certainly the money from industry and Socialstyrelsen kept him motivated, but there was also something else, some sort of…envy. And during the last few months he has become more and more deranged. You could find him at late hours in his office, but he would not deliver any new blog posts or forum entries. If you met him in the corridor you could hear him mumbling weird things for himself.”

  Weird things?

  – ”Yes, phrases like ’eminent scientists’, ‘Bramhall is not a pushover’, ‘ICRP doesn’t get it’, or ‘there must be a third event’ were often repeated. Things like that. Then, a few days ago in the coffee room he made no sense at all, trying to convince us that ‘the alarmists get laid more often than we do’ and that we should buy a boat, or two. Last Friday we discovered that he had asked the market analysis division for an evaluation about entering the field of anti-radiation pills, and there were follow up plans for major investments in this field. When this was found out we decided to check his computer. It turned out that for the last month he had used the computer for only one thing, to visit the ‘Dishonesty’ page on the LLRC web site, over and over again.”

  So what did you do?

  – ”It was the first time that any of us saw that web page, and after reading it we realized that it was all over. A crisis meeting was held, thereafter we summoned Lantz in order to have him explain himself. There was an intense discussion, with harsh words being exchanged in all directions, but finally we could agree on a strategy and decided to call for the press conference.”

  These plans that Lantz had initiated for anti-radiation pills, how far had he gone with them?

  – ”Actually, very far,” Kihlberg responds with some excitement.

  So how did you stop it?

  – ”We didn’t. The analysis shows that we can make a huge profit even if we sell the pills at half the price compared to what Busby and his friends had in mind. We have some connections in Japan that will help us with the promotion, there are many ways to scare people into becoming your customers. For instance the Japanese TV-channel NHK has been very helpful by making an alarmist documentary in which the credibility of ICRP is undermined. We are also considering to buy the recently closed candy factory in Gävle. In that way we can have a local production directly in the areas that were most affected by the Tondel study.”

  You mean the areas that were most affected by the Chernobyl fallout?

  – “No, by the Tondel study.”

  Ah, whatever. So you will manufacture and sell pills in order to raise money for the suffering children?

  – ”What do you mean? We have to make up for the losses now that we have stopped the funding from the nuclear industry. We are the good guys now, we need to make a living. Just look at Green Audit, the Cancer and Birth Defects Organization, and so on. They are registered as companies, not as charities, why should we be any different? Why live on secret funding from evil companies when we can make as much money in the open by exploiting the gullible, the naive, and the vulnerable? To have funding from the industry in order to change people’s opinion is a difficult task, it is much easier to get money directly from concerned citizens in order to help them preserve their already established views. Busby is of course a huge inspiration in these matters, but we are also looking at other options.”

  What kind of options?

  – ”For instance, Joseph Mangano and his Radiation and Public Health Project is a good example. They have managed to recruit celebrities like Alec Baldwin and Christie Brinkley for the fundraising. And they are very successful, just look at the suits of Mangano! So we hope to be able to do something similar from a Swedish perspective, if we can get stars like Manne the Clown and Solveig Ternström on our team, then we are all set.”

  So the future is bright…?

  – ”Yes, brighter than ever. This has been a severe crisis situation for us, but thanks to Professor Busby we are finally on the right track. An event like this does not happen every day, but today it did indeed happen.”

   

  22 Comments