Skip to content

Tag: LCA

En fika med miljöminister Andreas Carlgren

Av Michael Karnerfors, 2010-08-24

 

På ren slump råkade jag befinna mig i Malmö idag just som miljöminister Andreas Carlgren passerade ett av Alliansens valkontor. I praktiken blev det en halvtimmes utfrågning/kommentarsrunda där miljöministern och de andra närvarande samtalade om olika frågor. En av de stora sakerna – inte bara från min sida – var kärnkraften och energifrågan. 

Miljöminister Andreas Carlgren i Malmö, 2010-08-24
Miljöminister Andreas Carlgren i Malmö, 2010-08-24

 

Några punkter som avhandlades…

Effektskatten

Den svenska effektskatten mjölkar kärnkraften på 4.2 miljarder SEK per år. Jag frågade Carlgren vad som skulle hända med den. Enligt honom hade Finansdepartementet sneglat på att höja den för att dra in mer pengar men förslaget hade tydligen dött (*pust*, tack för det). Effektskatten skulle i vilket fall som helst inte försvinna.

Energiuppgörelse

På frågan om möjligheterna att nå en bred energi/kärnkrafts-uppgörelse med alla riksdagspartier svarade Carlgren att det hade ju självklart varit “bäst för Sverige” om detta kunde uppnås. Problemet han såg var att de rödgröna är för splittrade och att framförallt (s) har extremt svårt att samla sig, speciellt som LO, Pappers och Svenskt Näringsliv säger att de vill att Sverige skall få ny kärnkraft. Hans ton var inte hoppfull om att detta skulle gå att uppnå.

Kärnkraftens utsläpp

Jag framförde en smula kritik om att jag tyckte han hade schabblat Riksdags-debatten 17 juni när kärnkraftsfrågan avgjordes (för stunden). Och vi var flera som framförde att han i fortsättningen inte bör säga – som han gjort hittils – att kärnkraften är koldioxifri. Vi påpekade att E.ON. nyligen blivit fällda för att de i reklam hävdat just detta. Jag avslutade med att berätta att svensk kärnkraft har 40% lägre koldioxidutsläpp än vattenkraften och 70% lägre än vindkraften. Överlag så tog detta skruv och ministern såg eftertänksam ut och svarade att detta var något att hålla i åtanke.

Knappen

När det var dags för avslut och handskak med de närvarande fick Carlgren min Atomkraft? Ja Tack-knapp att, kanske inte behålla själv men att ge till någon – som han utryckte skrattandes – “redan övertygad” person. När han gick ut ifrån lokalen stannade han dock till, vände sig om och igen påpekade att det vi hade sagt om att välja orden bättre, och inte hävda att kärnkraften är “koldioxidfri”, var något han skulle hålla i åtanke.

Säga vad man vill om landet, men att även efter Olof Palme och Anna Lindh, kunna få direktkontakt med en medlem i Sveriges Regering och öga mot öga kunna säga “Detta kan du göra bättre”, och få ett gensvar(!)… det är fantastiskt. 🙂

1 Comment

(mp), järngrytan som kallar kopparkittlen “svart”

 

Av Michael Karnerfors, 2010-06-18

Miljöpartiets attack mot kärnkraften fortsätter. Idag skriver Maria Wetterstrand och Peter Eriksson i Aftonbladet “Centern är slut som grönt parti“.

Miljöpartiet motsätter sig Sveriges renaste elkraftkälla näst efter vattenkraft, vilken dessutom är en nödvändighet för de satningar på järnvägar som Miljöpartiet vill göra. Centeran will att denan kraftkälla skall få vara med i mixen. Trots detta påstår att Miljöpartiet att det är Centern inte har någon trovärdighet.

Vad annat kan man säga annat än att den sotsvarta järngrytan kallat kopparkittlen för “svart”. 😀

Grytan kallar kitteln "svart" efter att ha sett sin spegelbild
Grytan kallar kitteln "svart" efter att ha sett sin spegelbild

/Micke

Välkommen till Miljöpartiet Solveig (Rödgröna bloggen – nwt.se – av nwt.se)
KÄRNVÄLJARNA OCH KÄRNKRAFTEN (tokmoderaten – av Fredrik Antonsson)
Ett beslut för framtiden (Thomas Böhlmark – Politik och vardag – av Thomas Böhlmark)
Dagens bild: Kärnkraftsprotest (Rasmus Lenefors – av Rasmus Lenefors)
Här är Centerns chans! (Bloggokrati – av Niklas/Jonas)
”Miljöministern” (Jinge.se – av Jinge.se)
Mp är inte ett alternativ för bättre miljö (Radikalen – av Tobias Cuthbert)
Centern är slut som grönt parti (mariafrisk – av Maria Frisk)
Ny kärnkraft, samma gamla problem (In Your Face – av Kristian Krassman)
Ett nej för framtidens skull (Fredrik Lundh Sammeli – av Fredrik Lundh Sammeli)
Skärp dig, Wetterstrand (Andersson på Kungsholmen – av Gustav Andersson)

7 Comments

Per Ribbing står fast vid sina lögnaktiga siffror

Civilingenjör Per Ribbing gillade inte riktigt vårt svar på hans misslyckade siffertrolleri. I hans artikel i Barometern-OT 2009-02-03 försökte Per med vaga antydningar, felaktiga jämförelser och i ett fall direkt felaktiga siffror som mörkade obekväma fakta, att skapa opinion mot kärnkraft. Vi invände mot detta. Så i en ny artikel i Barometern-OT 2009-02-20 försöker Per bita tillbaks mot oss. Hans bett saknar dock helt styrka. Han berör inte ens tre av fyra kritiska invändningar. Och på den sista upprepar han bara sitt tidigare påstående utan att möta kritiken.

Per påstod i första artikeln att utvunnen energi från vindkraft är mer än den energi som krävs för att bygga vindkraftverken. Detta får vi sannerligen hoppas(!) därför att annars är det en ren förlustaffär. Detta är också sant för alla andra kraftslag vi har. Så att Per tog upp EROEI-värdet, som det kallas, är helt meningslöst så länge det är större än 1. Denna kritik diskuterar inte Per i sin senaste artikel.

Per menade i första artikeln att vi måste lagra kärnavfall i 100 000 år. Vi visade på att detta är inga problem, speciellt då naturen har lagrat kärnavfall i 1 700 000 000 år helt galant. Inte heller detta tar Per upp nu i sin senaste artikel.

Per menade att två flygplan attackerade den elfte september 2001, och försökte antyda att bara för att skyskraporna World Trade Center 1, 2 och 7 kollapsade så skulle effekterna, om terroristerna hade valt kärnkraftverk som mål istället, ha varit mycket värre. Detta var flera olika fel på samma gång. Dels för att av fyra kapningar resulterade tre av dem i slutförda attacker, inte två. Dels för att attacken mot Pentagon (som Per inte nämnde) visade hur liten skada ett flygplan gör mot betongförstärkta byggnader. Kärnkraftverk är mycket robustare än Pentagon. Och det sista och största felet med Pers påstående är att man har genomfört analyser av vad en sådan attack mot en kärnkraftsanläggning skulle innebära, och kommit fram till att eftersom reaktorinneslutningar är så små i jämförelse med deras robusthet, kan ett trafikflygplan inte tillfoga mer skada än att spräcka och flagna betongen på insidan. Inte heller detta väljer Per att svara på.

Den punkt i vår kritik som Per väljer att diskutera igen är den om verkningsgrad, det vill säga hur stor andel av den energi som kommer in i kraftverket omvandlas till en form av energi som är till nytta för oss. I detta fall är den nyttiga energin elektricitet. I den senaste artikeln kommer dock inte Per med något nytt utan upprepar det han sade tidigare: att kärnkraftverk har låg verkningsgrad. Enbart en liten mängd av den energi som finns i uranet kommer oss till nytta, medan vindkraftverk har en högre verkningsgrad.

Vi svarade att detta är givetvis sant. Kärnkraft har en rent ut sagt löjligt låg verkningsgrad. Vi håller däremot inte med Per i hans antydan att detta på något sätt talar för att kärnkraften är dålig. Vi håller inte med honom därför att verkningsgrad säger ingenting om miljöpåverkan. En kraftkälla kan ha extremt låg verkningsgrad men ändå vara bättre än en annan kraftkälla så länge miljöpåverkan är låg i förhållande till mängden nyttiggjord energi.

Enligt hans argument skulle kolkraft vara en bra energikälla eftersom det har hög verkningsgrad.

Det verkningsgraden däremot berättar för oss är hur mycket bättre en energikälla kan bli i framtiden. Att tala emot en kraftkälla utifrån låg verkningsgrad är som att säga att bara för att 40-talets bilar var dåliga så skulle man slutat utveckla bilar, och hellre än att låta nya effektivare modeller komma på marknaden skulle man ha fortsatt köra på 40-talets modeller för all framtid.

En låg verkningsgrad är samma sak som en hög förbättringspotential.

Och när man ser på kraftslagen på det viset är kärnkraft den stora vinnaren. Med en verkningsgrad på under 1% kan framtidens kärnkraft bli 25-40 gånger bättre än vad våra uran-samovarer från 70-talet är!

Vindkraft och solkraft däremot har verkningsgrader på 50% av 59 (fysiskt) möjliga, respektive 30-35% av 100 (teoretiskt) möjliga. Alltså är förbättringspotentialen för vind- och solkraft riktigt usel i jämförelse med kärnkraften. Dessutom har man fortfarande inte löst problemet med att dessa kraftkällor har dålig tillförlitlighet i det att när vinden inte blåser och solen inte lyser så har man ingen energi ut ifrån dem, oavsett hur bra verkningsgrad de har. 100% av 0 Watt är fortfarande 0 Watt.

Pers argument talar alltså för att det är lönt att satsa på att utveckla kärnkraften medan det vore slöseri att slänga pengar på forskning på förnybara kraftkällor därför att man kan som mest enbart klämma ut några få extra procent ur dem. Enda sättet att få ut mer av dem är att bygga fler kraftverk.

I övrigt lämnar Pers senaste artikel fältet öppet för kritik på ytterligare några punkter.

Han går till personangrepp och kallar oss “ohederliga”. Eftersom Per, som är civilingenjör i fysik, självklart visste att hans argument var undermåliga i det att de var felaktiga, missvisande, meningslösa eller kontradikterade hans budskap, är det skäl nog att mena på att han ljög för läsaren. Att Per inte att tål att bli kritiserad för uppenbara och medvetna fakta- och resonemangsfel utan att bli oförskämd talar inte till hans fördel.

Per påstår att han inte kunde hitta någon livscykelanalys om andra energislag än vindkraft. Att Per, en civilingenjör, inte kan använda Google och mata in orden “Livscykelanalys” eller “Life Cycle Analysis”, talar inte heller det till hans fördel. När skribenten av denna artikel testade att googla på “Livscykelanalys” var tredje träffen följande LCA från Vattenfall. Där finns många energislag med, inklusive kolkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft, många olika varianter på biokraft med mera. Vi rekommenderar läsaren att ta en titt i den. Det intressanta börjar på sida 22.

Per skriver: 

[Jag] tror nog inte att de personer som skriver så otrevliga kommentarer skulle lyssna till mina argument även om jag fick möta dem i en ärlig debatt. 

Inte nog med att vi lyssnade på Pers argument; vi skärskådade dem och analyserade vad dessa “siffror” egentligen betydde. Och efter att vi noga undersökt vad Per egentligen sade kom vi fram till att hans påståenden var felaktiga, meninglösa, eller till och med sade emot hans ståndpunkt.

Per har också helt fel om vår benägenhet att debattera. Vi möter gärna Per i ärlig debatt, en debatt där fakta, vetenskap och helhetsperspektiv får vara huvudpersoner istället för lösa antydningar, skrämselpropaganda och annat trams som Per framför mot kärnkraften. Faktum är att allt Per behöver göra för att deltaga i debatt med oss är att trycka här så kommer han direkt till hans personliga debatt-tråd på vårt forum. Och som värdar för diskussionen låter vi givetvis Per få första ordet. 

Vi väntar ivrigt på att höra ifrån Per.

10 Comments