Skip to content

Tag: olycka

Nedlagd kärnkraft kräver ansvar av motståndarna

Av Michael Karnerfors, publicerad på SVT Debatt, 2011-04-18
Rubriken är annorlunda där för att SVT Debatt satte en annan rubrik än den jag valde.

Miljöpartiets energipolitiske talesman Per Bolund skriver på SVT Debatt att vi har goda förutsättningar att avveckla kärnkraften. Han understödjer sitt resonemang med samma argument som vi hörde 1980. Men den här gången går jag inte på det, tomma löften räcker inte. Det skriver Michael Karnerfors, Medgrundare av nätverket Nuclear Power Yes Please.

Miljöpartiets energipolitiske talesman Per Bolund frågar på SVT Debatt: ”Vad krävs då för att det ska vara möjligt att stänga svensk kärnkraft?  De svenska kärnkraftsförespråkarna har ett ansvar att leverera ett svar i  debatten: Vilka förutsättningar krävs egentligen för att det ska vara  aktuellt att avveckla kärnkraftsreaktorer i Sverige?”

Per Bolund, svaret du efterfrågar är enkelt:

– Det krävs att ni som inte vill ha kärnkraften tar bort de fossila bränslena först, för de dödar oss.
– Det krävs att ni tar ansvar för att ersättare för det fossila och kärnkraften kommer på plats.
– Det krävs att ni visar att ni tror på det ni säger, och inte bara kommer med tom skrämselretorik.

Sista punkten är den som avslöjar falskheten bakom din artikel Per  Bolund. Precis som när du i riksdagen gjorde dina anföranden inför  kärnkraftsbeslutet 17 juni 2010, går denna artikel ut på att skrämmas.  Ditt budskap till läsarna och svenska folket är ”Var rädd och känn skräck för kärnkraft”. Du använder dig av skrämselpropaganda.

Samtidigt säger du ändå inte ”Lägg ned all kärnkraft idag”. Du försöker  påstå att kärnkraften är skrämmande och oacceptabel, men – för att  parafrasera Tage Danielsson – bara nästan(!) oacceptabel, det är det som  är det konstiga. Efter alla skräckhistorier du framför vågar du ändå  inte framföra kravet att kärnkraften skall läggas ned idag.

Riksdagsledamoten Cecilie Ternfjord-Toftby (m) satte fingret på denna hyckleriets motsättning när hon 17 juni frågade dig:

”Om Miljöpartiet verkligen tycker att kärnkraften är ett potentiellt  katastrofscenario tycker jag att ert argument om att avveckla  kärnkraften successivt är oansvarigt, ansvarslöst och extremt cyniskt.  Eller är det så att er argumentation i dag bara är ren retorik?”

Om du verkligen hade trott på dina ord hade du krävt ett snabbstopp nu, i  denna sekund. Men det gör du inte. Alltså är du inte ens själv  övertygad att dina egna ord bär vikt. Du vill bara utnyttja dessa falska  påståenden för att sprida skräck och genom rädsla få svenskarna att  anpassa sig till er politiska linje om kärnkraften. Eftersom inte du  tror på orden tänker inte heller jag tro på dem. Varför skulle jag göra  det när du själv inte har övertygelse nog att faktiskt agera efter dem?

Att orden faktiskt är falska bekräftas dessutom av fakta, när vi  gemensamt ser vad dessa påståendevis ”fruktansvärda” olyckor faktiskt  (inte) har ställt till med. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima har  hittills dödat färre människor än vad som dör i trafikolyckor i världen  under en helt vanlig dag. Vad som är än värre är att under samma dag dör  tio gånger så många människor av luftföroreningar, främst orsakade av  fossila bränslen. I Sverige allena dör 5 000 människor per år en för  tidig död på grund av fossil bränslanvändning. Inte ens FNs mest  pessimistiska prognoser över Tjernobyl kommer upp i de siffrorna totalt  räknat.

Ändå vill du, Per Bolund, och ditt parti att allt eventuellt överskott  vi får i energiproduktionen skall användas för att lägga ned kärnkraft;  inte för ersätta de 200 TWh fossila bränslen Sverige fortfarande  använder varje år; inte för att sälja el till våra grannländer Tyskland,  Danmark, Polen, Estland, Lettland och Litauen, vars energiproduktion är  80 till 100% beroende av  fossila bränslen. Du och andra  kärnkraftsmotståndare tycker att överskottet i den svenska  energiproduktionen enbart skall läggas på att jaga bort Sveriges  koldioxidsnålaste och renaste kraftkälla, kärnkraften.

År 1980 blev vi i Sverige lovade av landets kärnkraftsmotståndare att  till år 2010 skulle de fossila bränslena och kärnkraften vara borta,  detta dessutom utan att de orörda älvarna byggdes ut. Vi vet idag att  det var ett tomt löfte. Kärnkraften finns kvar. De fossila bränslena  utgör fortfarande 1/3 av tillförseln till den svenska energibalansen.  Påståendena om att det är lätt att avskaffa det fossila och kärnkraften  uppfylldes inte.

Nu försöker ni, Per Bolund, dina partikamrater och andra  kärnkraftsmotståndare, att dra samma vals igen. ”Det går att”,  ”vi har  potential att”, vi kan ”utan problem” stänga ned kärnkraften. Samma ord  som vi hörde då. Samma löften. Och samma avsaknad av garantier.

Den här gången går jag inte på det. Per Bolund, du och alla  kärnkraftsmotståndare måste visa att ni tror på det ni säger och att ni  håller det ni lovar. Den här gången räcker det inte med tomma löften.  Prognoser är inte gott nog. Skräckhistorier är inte tillräckligt.

Vill ni – du Per Bolund, Miljöpartiet och andra kärnkraftsmotståndare –  lägga ned Sveriges renaste och säkraste kraftkälla krävs följande  förutsättningar. Antingen…

– Krav på totalt snabbstopp nu. Ni lägger snarast en motion att alla Sveriges tio reaktorer skall vara nedstängda inom en månad.

…eller…

– Ett helt fossilfritt Sverige.
– Att ersättare för kärnkraften finns på plats och är i drift.
– Personligt ansvar av alla som krävt och tagit besluten.

Dessa är förutsättningarna som krävs. Tänker ni inte ställa upp på dessa  krav stänger ni inte en enda reaktor i det här landet, utan ger  kärnkraften ert fulla stöd och arbetar för att den skall fungera väl.  Detta är valet ni har att göra och ansvaret ni har att ta för era krav,  annars är era ord tomma och inget värda.

3 Comments

Kan det hända i Sverige? Ja, och vi övar på det.

Kan Fukushima-händelsen inträffa i Sverige?

Ja, det kan ske här också. Inte en 9.0 jordbävning och tsunami, men likväl är det möjligt att paja kylningen på svenska kärnkraftverk, med efterföljande haveri och utsläpp som följd. Samverkans- och kärnkraftsövning 2011 (SAMÖ-KKÖ 2011) inleddes 2 februari 2011 och handlar om ett scenario mycket likt Fukushima.

SAMÖ-KKÖ har många filmer på sin hemsida… här är en intervju efter skede 1 av 3 i övningen, och det är intressant att höra hur man i övningen bland annat tagit inkluderat sociala medier, d.v.s. saker som Facebook och bloggar (som vi! Men vi var inte med… attans. :-P).

Comments closed

The Forsmark incident was not Chernobyl

This is the second blog response to a blog entry made by The King of the country Lagom. The previous entry dealt with his claims that opinions are sacred and how one must not speak up against them. This entry will deal with the purely factual errors of his claims about nuclear power.

The King of Lagom claims that an incident that took place in 2006 at the Forsmark nuclear power plant could have escalated into a Chernobyl-type accident.  Well… first he says that, and then he says it could have become something entirely different. If this sounds confusing it is because the King of Lagom probably doesn’t quite know what he’s talking about but rather builds this statement on misconceptions about what actually happened at Chernobyl and Forsmark respectively. So let’s examine the incidents and compare.

The 1986 Chernobyl accident

April 26, 1986. The night shift at reactor 4 at the V.I Lenin Nuclear power plant, 20 km north west of the town of Chernobyl, Ukraine, has been ordered to do a test. Due to operator error, they accidentally poison the RBMK-type reactor which makes it almost grind to a halt. They don’t know why the reactor is giving so little power though because they were mostly coal plant workers, inexperienced with nuclear power, and oblivious to things such as nuclear poisoning. The shift boss, determined to finish the test, gives orders to proceed, telling the operators to perform actions that go against several operating rules of the reactor. This puts the reactor in an unstable state.

When the test is finished and they shut down the reactor, a fatal flaw in the reactor’s control system causes the reactivity to spiral out of control, making it output between ten to onehundred times normal thermal effect. The water in the reactor flash boils and the enormous steam pressure blows the building apart. A few seconds later a chemical explosion, when water that has been split into hydrogen and oxygen burns, rocks the complex again. The reactor is on fire for ten days, resulting in a large plume of radioactive fallout.

There are several factors that allowed this accident to happen.

First it was operated by poorly educated personnel, in a political system where safety came second. In the Soviet Union, you did not rise to attractive jobs like this one by being good at your craft but by kissing up to the communist party. Also you did not stay at jobs like this by speaking up against safety issues, because such things made the party look bad. For instance this particular test was supposed to have been run years ago when the plant was commissioned. But since it failed back then, it had to be done again, this time in secret from the Soviet nuclear regulatory authorities.

This shouldn’t have been a problem. But the second reason the accident could take place was the deliberate violations of the operating rules of the reactor. The test was to have taken place when the reactor was outputting at least 700 MW; they started when it was at 200 MW. They were not allowed to withdraw more than a certain number of control rods; they withdrew almost all of them. They were not allowed to increase water flow in the reactor past a certain amount when operating at low power; they did. They were not allowed to disengage the safety systems that would have shut down the reactor when they did any of the aforementioned; but they did indeed disable them.

All of this made reactor come into an unstable state that let its most critical design flaw come into play: the positive void coefficient. The void coefficient is a quality in a nuclear reactor that tells us what happens when it gets too hot. When coolant boils in a reactor that has a positive void coefficient, the nuclear reaction increases. This makes the reactor hotter, which makes more water boil. This speeds up the reaction more, making it even hotter… and so forth. And not only was the void coefficient in the RBMK-reactors of the Chernobyl plant positive, it was also dangerously high.

Finally, because the reactor had no real core vessel, nor any concrete containment, the force of the explosion wrecked the building completely. A fire started in the hundreds of tons of graphite that was in the reactor. Also the building itself that was supposed to have been made from fireproof material, was not, and the debris caught fire as well.

This is what is known as a criticality accident, when the nuclear reaction goes out of control. In this case it produced so much heat that the entire reactor blew up from all the thermal energy. This accident was not a nuclear meltdown.

The 2006 Forsmark incident

July 27, 2006. At the switch-yard for Forsmark-1, an electrical arc causes a short circuit which leads to the unit being disconnected from the power grid. This is serious as the plant relies on power to keep all pumps going.

If a nuclear reactor does not have working pumps, eventually the cooling water in the reactor will boil away. If that starts to happen you must engage the emergency core cooling, reserves of water kept for this very purpose. If this too fails and the reactor boils dry, the heat can be such that the reactor core becomes damaged, popularly called a meltdown. This can happen even when the nuclear reaction has been stopped because decay heat continues to be produced a few hours after a reactor is shut down as very short-lived nuclear waste falls apart. This is what happened at Three Mile Island in 1979.

So when a nuclear plant becomes disconnected from the power grid, the reactor is shut down and on-site diesel generators start to provide power for the pumps to deal with the decay heat, and this was what happened at Forsmark 1. However in this case, two out of the four diesel generators did not start, disabling two safety trains out off four. But the two remaining diesel generators were more than enough to drive the pumps. Hence the reactor was cooled and emergency core cooling was not necessary. The reactor shutdown proceded normally.

Similarities?

No, there are no similarities between these two incidents. The Chernobyl disaster was the case of a criticality accident that caused an extremely violent explosion that completely wrecked the reactor core; the building it operated in; burned for days. The Forsmark incident was the case of  slight degradation of safety features while the reactor and its cooling operated normally. The cooling system was operational the whole time; the emergency cooling did not need to be engaged; the reactor core was not damaged; the reactor tank was in no way threatened; the over one meter thick reactor contaiment remained perfectly safe. And fire? Naw… there is no graphite in Forsmark-1. Water handles that job instead.

So when the King of Lagom says that the Forsmark incident could have become another Chernobyl, he is wrong. There is no way that Forsmark-1 or any of the other Swedish nuclear reactor could undergo the process that led to the explosion in Ukraine in 1986. And this is not just because we employ people that know what they are doing; care about safety first; follow procedure; don’t do things behind the back of the nuclear regulatory authorities. No, the most important reason why a Chernobyl-type criticality accident cannot happen in Sweden is the reactors themselves. Because unlike the RBMK-reactors of the Soviet Union, our boiler- and pressurized water reactors do not have a positive void coefficient. We did it the opposite way, so that when water starts boiling in the reactor, the nuclear reaction slows down because of inescapable laws of physics. It’s nature’s own choke collar on nuclear reactions.

Conclusion

The RBMK-type of reactor was employed only in the Soviet Union. The international community is working hard to get the twelve RBMK’s that are still in operation closed. Even though I’m a nuclear friend I’m not an idiot, and as such I am very glad that one of the remaining RBMK’s. Ignalina-2, will be shut down in 2009, meaning that Lithuania no longer operates them. Now we just need to get Russia to shut down theirs and we’ll finally be rid of this blight.

When discussing nuclear safety, anyone that uses Chernobyl as an example of what could go wrong in nuclear reactors is ignoring reality. The BWR/PWR reactors of the world hold about as much in common with the RBMK-design of the Soviet Union as does slavery to common work; as does forced child soldiers to commissioned adults. There just is no comparing them as they operate differently down to subatomic level.

The Forsmark incident was not, and could not have become, another Chernobyl. This is not an opinion, it is physical reality.

/Michael

ADDENDUM: As I posted a link to this entry in his blog,  and called him on his Ad hominem attacks, he first approved the entry, then he cencored it and claimed that I was violating his right to have “free opinions”, i.e. he doesn’t want anyone telling him he’s wrong.

2 Comments