Skip to content

Tag: radioaktivitet

Pandora’s Promise visas i Stockholm 25 November

 

Gratisbiljetter kan fås via denna länken. Pandora’s Promise är något så unikt som en dokumentär som visar en positiv bild av kärnenergi. Den försöker förklara behovet och potentialen hos kärnenergi sett ur synvinkeln av flera miljövänner som konverterat från kärnkraftsmotståndare till förespråkare. Från vad vi hört ska den även vara imponerande korrekt vetenskapligt/ingenjörsmässigt. Det ska bli väldigt spännande att se vad regissören Robert Stone åstadkommit!

Stone har givetvis försökt få så stor publik som möjligt för dokumentären men har mött hårt motstånd från media i Europa, tydligen vill ingen tv-kanal ta i den med motivet att den går emot så många andra dokumentärer som kanalerna tidigare sponsrat och producerat. Lyckligtvis kommer den släppas på iTunes och eventuellt Netflix och förhoppningsvis får filmen den uppmärksamhet den förtjänar. Vän av ordning kanske påpekar att exempelvis Maj Wechselmann inte heller får visa sitt alster i SVT, men det är inte en helt korrekt jämförelse vilket Dara O’Briain så korrekt förklarar i följande youtubeklipp…

Comments closed

Stråldoser i Japan just nu och bananer

Kyodo har skrivit liter mer om jodhalterna i dricksvatten i olika regioner. De skriver att värdena ligger över gränsen i Fukushima, men anger ingen siffra. Sen ger de följande:

Tochigi 77 Bq jod, 1.6 Bq cesium
Gunma 2.5 Bq jod, 0.22 Bq cesium
Saitama 0.62 Bq jod
Chiba 0.70 Bq jod
Tokyo 1.5 Bq jod
Niigata 0.27 Bq jod

Gränsevärdena är 300 Bq för jod och 200 Bq för cesium. Halveringstiden för Jod-131 är 8 dagar,  för cesium-137 30 år och för cesium-134 2 år. Om nivåerna går högre är det nog dags för japanerna att börja äta jodtabletter i några veckor tills det sönderfallit bort. Cesium är värre, det stannar kvar länge, men hittills är nivåerna totalt försumbara, en tusendel till en hundradel av gränsvärdet.

För att jämföra aktivitetsnivåerna i vattnet med något vi har en vardaglig förståelse för så kan vi omvandla det till stråldoser och jämföra med stråldosen vi får om vi äter en banan. Inte för att försöka trivialisera vad som sker, utan för att försöka ge inblick i de mängder man pratar om och vad de faktiska konsekvenserna av det är just nu.

En siffra i Bq ger på egen hand ingen information om hur farligt något är, det säger bara hur många radioisotoper som sönderfaller per sekund. Olika radioisotoper sönderfaller med olika energier och ger ifrån sig olika typer av strålning(alfa, gamma, beta). Det som avgör hur farlig en viss aktivitet  är beror på hur stor mängd energi som den avger till kroppsvävnader och vilken typ av strålning det är. Vet man aktiviteten, sönderfallsenergin och typen av sönderfall så kan man räkna om Bq till stråldosenheten Sievert(vilket är proportionerligt med mängden energi som deponerats i vävnader).

Som tur är finns det listor på faktorer för att konvertera en aktivitet till Sievert. Se tex tabell A:2 i detta dokumentet(säkerligen något föråldrat, men det enda jag hittade nu snabbt) och några andra i tabell 7.1 här. Doskonverteringsfaktorn för kalium-40 är 6.2-10^-6 mSv/Bq. En banan innehåller ungefär 14 Bq kalium-40 ger då alltså runt 0.1 mikroSievert.

Om man då går igenom listan på jod och cesiumhalter i vattnet så kan man räkna ut stråldoserna man utsätts för av att dricka 1 liter i respektive region, uttryckt i milliSievert och även i Bananekvivalenter. Att dricka en liter vatten just nu i Tokyo är alltså stråldosmässigt lite mindre än om man äter en halv banan. I Fukushima däremot(om man antar att de ligger på gränsvärdena för jod och cesium och att allt cesium är cesium-137) får man i sig över hundra bananekvivalenter per liter vatten man dricker och i Tochigi nästan 20 bananer per liter. Stråldoserna på själva reaktorområdet som ligger runt 0.5 mSv per timme just nu är däremot ekvivalent med 500 bananer per timme. En direkt skadlig dos är ekvivalent med 10 miljoner bananer och 2 miljoner bananer ökar statistiskt sett cancerrisken med 1% (man antar att cancerrisken ökar med ungefär 5% per Sievert om man får dosen under en lång tidsperiod). Om en person i Tokyo dricker 3 liter vatten per dag under 40 år med den aktivitet man uppmätt idag så ökar hans cancerrisk med 0,38%, att jämföra med en livstidsrisk på cancer som naturligt ligger på ca 30%.

Region Bq jod Bq cesium mSv jod mSv cesium total mSv Bananer
Tochigi 77 1,6 0,001694 0,000021 0,001715 19,8
Gunma 2,5 0,22 0,000055 0,000003 0,000058 0,7
Saitama 0,62   0,000014 0,000000 0,000014 0,2
Chiba 0,7   0,000015 0,000000 0,000015 0,2
Tokyo 1,5   0,000033 0,000000 0,000033 0,4
Niigata 0,27   0,000006 0,000000 0,000006 0,1
Fukushima 300 200 0,006600 0,002600 0,009200 106,0

Länkar:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-i-japan-uppmanas-ata-jod_6022993.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-i-japan-uppmanas-ata-jod_6022993.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/radioaktivt-kranvatten-i-tokyo

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article12752587.ab

http://blogg.tianmi.info/2011/03/19/efterlyses-rationell-samhallsdiskurs/

http://www.zaramis.nu/blog/2011/03/19/socialistiska-partiet-stang-av-karnkraften-stall-om-samhallet/

http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2011/03/om-karnkraften-den-ofelbara.html

http://alltidrottalltidratt.blogspot.com/2011/03/karnkraftsopinionen-vande-snabbt.html

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1664&blogg=49229

http://www.zaramis.nu/blog/2011/03/19/bruce-springsteen-roulette/

http://rodaberget.wordpress.com/2011/03/19/karnkraftsnissarna-stoppar-skallen-i-sanden/

http://jonassjostedt.se/?p=3257

http://rodaberget.wordpress.com/2011/03/20/nu-ar-giftet-i-tokyos-vatten/

16 Comments

Åttonde dagen av tsunamikatastrofen

Uppdatering 00:20

Hyper rescue team verkar ha fixat problemet med bassängen i 3an!

Från Kyodo

The Tokyo Fire Department shot water into a spent-fuel pool of the No. 3 reactor in an operation that lasted more than 13 hours until 3:40 a.m., while the Defense Ministry plans to shoot water into a similar pool of the No. 4 reactor shortly.

More than 2,000 tons of water is believed to have been put into the No. 3 reactor’s pool so far, exceeding the pool’s capacity of 1,400 tons. Fuel rods used at the reactor were plutonium-uranium mixed oxide fuel, known as MOX, said to be harder to control than normal fuel rods made from uranium.

Uppdatering 21:30

Kyodo har skrivit liter mer om jodhalterna i dricksvatten i olika regioner. De skriver att värdena ligger över gränsen i Fukushima, men anger ingen siffra. Sen ger de följande:

Tochigi 77 Bq jod, 1.6 Bq cesium
Gunma 2.5 Bq jod, 0.22 Bq cesium
Saitama 0.62 Bq jod
Chiba 0.70 Bq jod
Tokyo 1.5 Bq jod
Niigata 0.27 Bq jod

Gränsevärdena är 300 Bq för jod och 200 Bq för cesium. Halveringstiden för Jod-131 är 8 dagar,  för cesium-137 30 år och för cesium-134 2 år. Om nivåerna går högre är det nog dags för japanerna att börja äta jodtabletter i några veckor tills det sönderfallit bort. Cesium är värre, det stannar kvar länge, men hittills är nivåerna totalt försumbara, en tusendel till en hundradel av gränsvärdet.

För att jämföra vattennivåerna med nått så kan vi omvandla det till stråldoser och jämföra med bananer. En siffra i Bq ger på egen hand ingen information om hur farligt något är, olika radioisotoper sönderfaller med olika energier och ger ifrån sig olika typer av strålning(alfa, gamma, beta). Vet man aktiviteten, sönderfallsenergin och typen av sönderfall så kan man räkna om Bq till stråldosenheten Sievert. Som tur är finns det listor på faktorer för att konvertera en aktivitet till Sievert. Se tex tabell A:2 i detta dokumentet(säkerligen något föråldrat, men det enda jag hittade nu snabbt) och några andra i tabell 7.1 här. Dos konverteringsfaktorn för kalium-40 är 6.2-10^-6 mSv/Bq. En banan innehåller ungefär 14 Bq kalium-40 ger då alltså runt 0.1 mikroSievert.

Om man då går igenom listan på jod och cesiumhalter i vattnet så kan man få dessa stråldoser av att dricka 1 liter i respektive region, uttryckt i milliSievert och även i Bananekvivalenter. Att dricka en liter vatten just nu i Tokyo är alltså stråldosmässigt ekvivalent med att äta en tredjedels banan.

Region Bq jod Bq cesium mSv jod mSv total mSv Bananer
Tochigi 77 1,6 0,001694 0,000021 0,001715 17,148000
Gunma 2,5 0,22 0,000055 0,000003 0,000058 0,578600
Saitama 0,62 0,000014 0,000000 0,000014 0,136400
Chiba 0,7 0,000015 0,000000 0,000015 0,154000
Tokyo 1,5 0,000033 0,000000 0,000033 0,330000
Niigata 0,27 0,000006 0,000000 0,000006 0,059400

Uppdatering 19:34

Sex arbetare har fått stråldoser som överstiger 100 mSv rapporterar Kyodo.

100 mSv är ungefär en tiondel av den dos där man kan börja se akuta effekter. Gränsen för arbetare under de här omständigheterna har höjts till 250 mSv. Naturlig bakgrundsstrålning ligger runt 5 mSv per år i Sverige och runt 100 mSv/år på de ställen på jorden där den naturliga stråldosen är som högst. Ännu har alltså ingen fått direkt skadliga stråldoser på grund av Fukushimareaktorerna, man får hoppas att det fortsätter så.

Uppdatering 19:25

IAEA uppdatering

http://www.youtube.com/watch?v=YoQwYRj8Liw

1. Current Situation

The situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plants is similar to that which I described yesterday.

Efforts to restore electrical power to the site continue. It is hoped that power will be restored to Unit 2 today, which will then act as a hub for restoring power to Unit 1. However, we do not know if the water pumps have been damaged and if they will work when power is restored.

Seawater is still being injected into the reactor pressure vessels of Units 1 and 2 and additional fire trucks have arrived, reinforcing the operation to spray water into the Unit 3 reactor building.

We still lack reliable validated data on water levels and temperatures at the spent fuel pools at Units 3 and 4.

Temperatures at the spent fuel pools in Units 5 and 6 have risen in the past few days but this does not give rise to immediate concern. Water continues to be circulated within the reactor pressure vessels and the spent fuel ponds at both units.

A second diesel generator is providing power for cooling at Units 5 and 6. We have been informed that holes have been made in the roof of the reactor building at Units 5 and 6 to avoid the risk of a hydrogen explosion.

Uppdatering 18:50

På tal om radioaktivitet i dricksvattnet… för att sätta saker i relation till varandra kan du läsa om banana equivalent dose.

Bananer är svagt radioaktiva på grund av att de är rika i kalium. Kalium består till 0.01% av kalium-40 som är radioaktivt med en halveringstid på 1.2 miljarder år. Aktiviteten i bananer är 120 Bq/kg, eller 15-20 Bq för en banan beroende på hur stor den är.

En aktivitet på 2.5 Bq per liter betyder alltså att du måste dricka 6 liter vatten för att få i dig samma mängd radioaktivitet som i en banan.

Uppdatering 15:30

Ny JAIF uppdatering.

Man har sprayat vatten över bassängen i 3an kontinuerligt under 7 timmar. Snart ska man börja med bassängen i 4an. För några dagar sen lyckades de spruta 30 000 liter vatten på runt 25 minuter. Om den takten har hållits nu så borde man isåfall sprutat runt en halv miljon liter vatten till 3an. Det borde vara runt en tredjedel av bassängens totala volym. Det låter lovande! Elkabel är inkopplad till både reaktor 1 och 2 men man har ännu inte dragit igång elen. Det är nog inte bara flippa över en kontakt med tanken på de skador som skett, speciellt i 1an, efter explosionerna. Men snart lär vi veta ifall pumparna fungerar eller ej. 2ans byggnad har inte skadats signifikant vilket ger hopp om att pumpar och annan utrustning ska fungera. Det är viktigast att få ordentlig kylning till härden i 2an eftersom inneslutningen är trasig på den reaktorn. Tryck, vattennivåer etc i reaktorerna verkar oförändrat.

Uppdatering 15:06

Kyodo rapporterar om att det handlar om 2.5 Bq jod och 0.38 Bq cesium per liter kranvatten. Gränsvärdena är 300 Bq Jod och 200 Bq cesium. SvD tror nog inte att man får plats med fler Bq per liter kranvatten, om man får tro deras rubrik att “kranvattnet i Tokyo är fullt av radioaktivitet”….

Uppdatering 13:45

Det står i tidningarna idag att man uppmätt strålning från vatten, mjölk och spenat i Tokyo och Fukushima området. Dom överskrider de gränsvärden som strålskyddsmyndigheten har satt upp. JAIF har en bra kort rapport om det. Gränsvärdena är definerade på ett sådant sätt att om man hade spenderat hela sitt liv på att äta produkter med de nivåerna så kan de vara skadliga. Dvs det är ingen omedelbar fara att äta det.

Reports were made by the related authorities that radiation exceeding the
government-set radiation level was detected from the sampled milk in Fukushima
Prefecture and the 6 samples  of spinach in neighboring Ibaraki Prefecture. The limits
are stipulated as provisional regulation values under the national Food Sanitation Law.
・At the Ministry of Health, Labor and  Welfare and the Prefectural governments,
monitoring and analysis will  be conducted on the detected samples identifying where
the food were collected and bound to be shipped. The national government will consider
on taking necessary actions including ban on the product shipment and/or setting limits
to the food intake, on assumption that these radiation detections are associated with the
Fukushima NPS.
・These radiation limits have been set in accordance with International Committee on
Radiation Protection’s recommendations. The limits are provisional regulation values
based on the amount of food concerned in case that these would be continued to taken
in all through one’s life. The radiation measured from the samples pose no immediate
threat to health. For reference, the radiation detected in the milk, even if taken in all
through a year, is just equivalent to radiation dose of one-time conduct of CT scanning.
The radiation detected from the spinach is equivalent to one-fifth of one-time CT
scanning.
・The point where the milk was collected in the Fukushima Prefecture is more 30km
distance from the Fukushima #1 NPS. The radiation-detected spinach was collected in
Ibaraki Prefecture, neighboring to the south of the  Fukushima Prefecture. The
prefectural boundary is 65 km distant from the NPS.

Reports were made by the related authorities that radiation exceeding the government-set radiation level was detected from the sampled milk in Fukushima Prefecture and the 6 samples  of spinach in neighboring Ibaraki Prefecture. The limits are stipulated as provisional regulation values under the national Food Sanitation Law. ・At the Ministry of Health, Labor and  Welfare and the Prefectural governments, monitoring and analysis will  be conducted on the detected samples identifying where the food were collected and bound to be shipped. The national government will consider on taking necessary actions including ban on the product shipment and/or setting limits to the food intake, on assumption that these radiation detections are associated with the Fukushima NPS.  ・These radiation limits have been set in accordance with International Committee on Radiation Protection’s recommendations. The limits are provisional regulation values based on the amount of food concerned in case that these would be continued to taken in all through one’s life. The radiation measured from the samples pose no immediate threat to health. For reference, the radiation detected in the milk, even if taken in all through a year, is just equivalent to radiation dose of one-time conduct of CT scanning. The radiation detected from the spinach is equivalent to one-fifth of one-time CT scanning. ・The point where the milk was collected in the Fukushima Prefecture is more 30km distance from the Fukushima #1 NPS. The radiation-detected spinach was collected in Ibaraki Prefecture, neighboring to the south of the  Fukushima Prefecture. The prefectural boundary is 65 km distant from the NPS.

Länkar
SVD Kranvattnet i Tokyo fullt av radioaktivitet
DN Radioaktiv mjölk nära Fukushima
Aftonbladet Radioaktiv jod i Tokyos kranvatten

Uppdatering 11:20

Nu är vi inne på över en vecka i dramatiken. Nyhetsflödet avtar och läget verkar ta hoppfulla steg mot stabilitet. JAIF har släppt en ny statusuppdatering där man inte ser något direkt nytt jämfört med igår. NISA har även de släppt en uppdatering som är något äldre, daterad 8 på lördag morgon och tiden i Japan är nu nästan halv 8 på kvällen. Man fortsätter att spruta vatten i bassängerna enligt Kyodo och med överflygning med IR kamera har man sett att bassängtemperaturerna är 100 grader eller lägre. Det betyder givetvis att det är vatten i bassängerna. Situationen i 3ans bassäng sägs vara under kontroll och man ska nu fokusera på 4an.

Inkopplingen av el verkar ta längre än förväntat och nu rapporterar Kyodo att återställningen av elen vid 2ans reaktor kommer fortsätta under söndag.

Den två dieselgenerator man fått igång vid 5an och 6ans reaktor klarar av att driva kylningen både för bassängerna i 5an och 6an och reaktorerna verkar inte vara i någon fara.

Statusen för de tre skadade reaktorerna fortsätter vara något oklart. Är det en total härdsmälta, har smältan stannat på tankbotten, det är frågor man nog inte vet svar på. Men havsvatteninpumpningen fortsätter kontinuerligt och man har slutat ventilera inneslutningarna. Det borde, som jag skrev igår, innebär att man nu lyckas hålla härden kyld utan större ångbildning.

Uppdateringarna under dagen idag kommer ske mer som sammanfattningar av läget.

Här nedan är ett klipp från NISA rapporten.

・ Hyper Rescue Unit of Tokyo Fire Department carried out water spray
(60 ton). (March 19th)
Started water spray :  00:30
Ordered to stop water spray  :  00:50
Completed water spray : 01:10
< Situation of operations in the site and recovery of the power supply >
・ Confirming the specific plan of operations for the recovery of the
external power supply to Units 1, 2, 3 and 4. (Electric power receiving
from the external transmission line  of Tohoku Electric Power Co. and
the route via transformer substation of TEPCO) (08:00 March 19th)
・ The second unit of Emergency Diesel Generator (A) for Unit 6 has
started up. (04:22 March 19th)
・ Pump for Residual Heat Removal (RHR)(C) for Unit 5 started up and
cooling of Spent Fuel Storage Pool has started. (Power supply :
Emergency Diesel Generator for Unit 6) (05:00 March 19th)

・ Hyper Rescue Unit of Tokyo Fire Department carried out water spray (60 ton). (March 19th) Started water spray :  00:30 Ordered to stop water spray  :  00:50 Completed water spray : 01:10     < Situation of operations in the site and recovery of the power supply > ・ Confirming the specific plan of operations for the recovery of the external power supply to Units 1, 2, 3 and 4. (Electric power receiving from the external transmission line  of Tohoku Electric Power Co. and the route via transformer substation of TEPCO) (08:00 March 19th) ・ The second unit of Emergency Diesel Generator (A) for Unit 6 has started up. (04:22 March 19th) ・ Pump for Residual Heat Removal (RHR)(C) for Unit 5 started up and cooling of Spent Fuel Storage Pool has started. (Power supply : Emergency Diesel Generator for Unit 6) (05:00 March 19th)

Länkar

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/japan-direktrapportering-fredag_6019363.svd

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nordbor-far-hjalp-att-lamna-japan_6014989.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/redo-att-do-i-kampen-mot-hardsmaltan

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article12746815.ab

http://www.expressen.se/nyheter/liverapport

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/riskerna-med-karnkraft-minskar_6022685.svd

http://www.svd.se/ego/mainColumn_s185/http://www.svd.se/nyheter/utrikes/radioaktiv-mjolk-nara-fukushima_6022631.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/tarar–i-vantan-paatt-krisen-ska-losas

http://www.expressen.se/nyheter/liverapport

2 Comments