Skip to content

Sverige är pro-kärnkraft!

Last updated on March 1, 2013

I morse, den 13/2, presenterade flera nyhetsmedier nya undersökningar gällande kärnkraftens popularitet [SVD, DN, SVT]. Resultatet är överväldigande, DN:s undersökning visar att totalt 62% är för en nybyggnad. SVT:s undersökning som presenterades idag, visar också att en stark majoritet av den svenska befolkningen är för en nybyggnad av kärnkraften. SVT presenterar inte exakt hur stor denna majoritet är men i bilden nedan kan du se partiuppdelningen i de båda undersökningarna.

Här kan du se hur många som är för en nybyggnad av kärnkraften uppdelade i partitillhörighet. Den stora skillnaden för MP beror förmodligen på hur frågeställningen har varit.
Här kan du se hur många som är för en nybyggnad av kärnkraften uppdelade i partitillhörighet. Den stora skillnaden för MP beror förmodligen på hur frågeställningen har varit.

Framförallt är resultatet hos S, V och MP intressant där även en majoritet av S-väljarna är för en nybyggnad. Siffran är något lägre hos V där bara en av fyra är pro men (hör och häpna!) enligt DN är hela 42% av miljöpartisterna för en nybyggnad av kärnkraften. Detta resultat skiljer sig visserligen kraftigt från SVT:s undersökning och beror förmodligen på frågeställningen. DN har först frågat de deltagande: “Är du för eller emot att man bygger nya kärnkraftverk i Sverige?”. De som svarade nej, eller var osäkra, har sedan fått frågan: “Är du för eller emot att man ersätter gamla kärnkraftverk med nya?”.  Staplarna för DN är den sammanlagda summan av de som svarade “ja, x” och “nej/osäkra, ja”. Detta tyder kanske på en vilja att även om man inte vill utöka antalet kärnkraftverk, kan man ändå tänka sig att ersätta de reaktorer som glider över ålderstrecket. Om detta är fallet, är det en mycket positiv signal från miljöpartiets väljare. En signal som säger att även MP kan sätta ansvarsfullhet, realism och sunt förnuft framför förlegade dogmer.

Kul att se är också att stödet inom C är starkt, där en majoritet på 65% är för en nybyggnad. I oktober 2008 visade en undersökning från Novus att 56% av centerpartisterna inte ville bygga nya kärnkraftverk, endast 17% kunde tänka sig att vid behov bygga nytt. Undersökningarna visar alltså också hur viktigt det är att en partiledning går ut och säger vad den tycker. Hoppas att även Mona Sahlin vågar göra detsamma, då skulle vi nog se uppgång i undersökningarna även där. Annars är resultatet ganska väntat där moderaternas, kristdemokraternas och folkpartiets väljare är starkt positiva.

De senaste dagarnas energidiskussion [DN] mellan blocken kanske kan ge oss “kärnkraftnördar” hopp om en blocköverskridande överenskommelse där kärnkraften tillåts överleva och en nybyggnad tillåts. Annars riskerar vi att det som alliansen har genomfört gå till spillo om den röd-“gröna” mixen vinner nästa riksdagsval. I annat fall får man hoppas att alliansen arbetar på riktigt ordentligt så att det kostar för mycket att dra tillbaka beslutet om en ny kärnkraft.

Kärnkraftsbranchen har redan under trettio år levt under ett damoklessvärd, det är dags att ta bort det nu.

Published inCommentarySwedish