Skip to content

Lite om radioaktiviteten i svensk luft efter Fukushima

Last updated on March 1, 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har en länk med resultaten från de mätningar som genomförs i Sverige med anledning av utsläppen från reaktorerna i Fukushima. Det är Försvarets Forskningsinstitut (FOI) som genomför mätningarna. Resultaten, som uppdateras kontinuerligt, finns länkade här.

Sidorna förklarar bra vad riskerna är med dessa strålningsnivåer (inga alls) men vi gör här ett alternativt försök att sätta siffrorna i perspektiv. Den högsta halt som uppmätts är för Jod-131, där mätstationen i Stockholm har uppmätt 2.15 milli-Becquerel per kubikmeter luft. Det innebär att det i en kubimeter luft sker ett ett radioaktivt sönderfall av Jod-131 var sjunde minut. Samtidigt har en fullvuxen människa ungeför 5000 radioaktiva sönderfall i kroppen varje sekund (grovt räknat 100 Becquerel per kilo kroppsvikt, det varierar något med kön och ålder). Låt oss anta att en person har 10 liters lungkapacitet (5-6 liter är normalt för en skapligt hälsosam vuxen man, så det är en väldigt deffad Marcus Hellner vi snackar om). Det innebär att man får ett radioaktivt sönderfall i lungorna från Jod-131 var tolfte timme. Under samma tid (12 timmar och 55 minuter) har kroppen haft 230 miljoner radioaktiva sönderfall, varav några miljoner i lungorna.

För den som ändå låter sig oroas, låt oss ta i lite och anta att all den radioaktivitet i luften du inandas under ett dygn stannar i dina lungor, dvs dina lungor fungerar som ett filter som drar åt sig radioaktiva partiklar (väldigt orealistiskt men vi tar ju i). En vuxen människa inandas under ett dygn mellan 2 kubikmeter (i vila) och 10-15 kubikmeter (vid ansträngning) luft per dygn. Så låt oss ta i och säga 20 kubikmeter luft under ett dygn, dvs du rör dig som en 1500-meterslöpare konstant under ett dygn. Det innebär att du efter ett dygn har en aktivitet av Jod-131 på 0.043 Becquerel samlad i dina lungor. Detta motsvarar ett radioaktivt sönderfall var 23e sekund. På de 23 sekunder det går mellan varje sönderfall av Jod-131 i dina lungor så har det skett mer än 100 000 sönderfall i din kropp.

Så innan du springer till apoteket för att se om de fått in mer jodtabletter, försök ta in dessa siffror och jämför med risken att du råkar ut för en trafikolycka på väg till eller från apoteket.

I Dagens Nyheter finns ett par artiklar om den radioaktivitet som vi har naturligt i vår omgivning, samt om de bidrag vi får från Tjernobyl, medicinska undersökningar, radon, mm.:

Det strålar på oss från alla håll

Strålning i Sverige

Published inAnalysIn the mediaSwedishUncategorized