Skip to content

Author: Lantzelot

Lembit Sihver i SR-chat

Lembit Sihver, professor i kärnteknik på Chalmers, kom tisdags kväll hem från Japan efter en vistelse på ett forskningslaboratorium i Chiba, strax öster om Tokyo. Under onsdagen deltog han i Sveriges Radios chat, länkad här.

Comments closed

Femte dagen av tsunamikatastrofen

Uppdatering 14:20

Kyodo rapporterar att inneslutningen på reaktor nummer 3 förmodligen inte är skadad.

Chief Cabinet Secretary Yukio Edano indicated Wednesday that the containment vessel of the No. 3 reactor at the Fukushima No. 1 nuclear power plant is unlikely to have suffered severe damage, retracting his earlier assessment that it may have been damaged.

A plume of smoke was seen billowing near the reactor on Wednesday morning, leading the top government spokesman to suggest at a morning news conference that the vessel may have suffered damage similar to that which had afflicted the plant’s No. 2 reactor.

But at an afternoon news conference, Edano said, ”I received a report that there was a high possibility (of damage) based on information available at that time.”

The government’s nuclear disaster task force said the same day, ”The possibility of the No. 3 reactor having suffered severe damage to its containment vessel is low.”

Meanwhile, the National Police Agency said it is considering deploying a water cannon vehicle of the Metropolitan Police Department to spray water at a spent-fuel storage pool at the plant’s No. 4 reactor, where an abnormal temperature rise was observed.

The vehicle may be put to work as early as tonight, it said.

The seaside nuclear plant has been hit by a series of cooling problems at its reactors since it was struck by a magnitude 9.0 earthquake and tsunami on Friday.

Uppdatering 13:10

JAIF uppdatering igen.

Två grejer är nytt jämfört med senast. Del så skriver man nu att vattennivån i bassängen i 3an är låg och man förbereder att fylla på. Det innebär att bassängen förmodligen är någorlunda intakt trots den enorma explosionen som skedde i 3ans byggnad för två dagar sen. Vi har gått och undrat varför de inte säger ett ord om den bassängen. Nu får vi hoppas att man snart säger nått om bassängerna i reaktorbyggnad 1 och 2.

Vattennivån verkar hållas konstant med halva härden täckt i härdarna på reaktor 1 och 3. Det står tyvärr härden i tvåan återigen blev fullständigt torrlagd men att nivåerna nu är på väg upp.

Uppdatering 12:50

NRC fact sheet om bränslebassänger. Läsvärd. Fallet i Fukushima är dock värre eftersom man har bränsleknippen där som inte är helt utbrända. Man skulle så vitt jag förstått bygga om något i reaktorn och därmed så laddade man ur hela härdinventariet i bassängen. Normalt sett stoppar man bara dit knippen som är utbrända och därmed inte kan bli kritiska längre. De relativt färska knippen som nu står i Fukushima reaktor 4 bassängen kan däremot i värsta fallet bli kritiska om borhalten i bassängen sjunker. Det vore väldigt illa!

Uppdatering 09:31

Senaste statusuppdateringarna från JAIF. Från ungefär 5 timmar sen.

Man misstänker alltså att inneslutningen på 3an är skadad, beroende på att dosraterna runt 3an är höga och att man ser att ånga kommer ur byggnaden utan att man avsiktligt ventilerar. När den eventuellt kan ha skadats säger de inte. Enbart hälften av härdarna är vattentäckta.  Man förbereder att fylla på vatten i bränslebassängerna i 4an, 5an och 6an.

No. 9
Status of Fukushima #1 power station as of 11:40, March 16, 2011
The chief cabinet secretary reported the status of Fukushima #1 power station at
the news briefing 11:15 as follows.
○Report from the chief cabinet secretary (Summary)
<Unit-3>
・White fume has been observed from unit-3.
・Radiation monitored at the border of the site is increasing. It reaches an order
of mille Sv/hr around 10:00, today.
・It is possible that radioactively contaminated steam is released from the
containment vessel. Now, investigating cause is going on.
<Unit-4, Unit-5 and Unit-6>
・Water injection operation is being prepared.
・Water temperature in the spent fuel pool is increasing also at unit-5 and unit-6.
We would like to deal with the issue in a proactive manner.
End

No. 9Status of Fukushima #1 power station as of 11:40, March 16, 2011The chief cabinet secretary reported the status of Fukushima #1 power station atthe news briefing 11:15 as follows.○Report from the chief cabinet secretary (Summary)<Unit-3>・White fume has been observed from unit-3.・Radiation monitored at the border of the site is increasing. It reaches an orderof mille Sv/hr around 10:00, today.・It is possible that radioactively contaminated steam is released from thecontainment vessel. Now, investigating cause is going on.<Unit-4, Unit-5 and Unit-6>・Water injection operation is being prepared.・Water temperature in the spent fuel pool is increasing also at unit-5 and unit-6.We would like to deal with the issue in a proactive manner.End

Uppdatering 08:15

Länk till programmet. Något är fel i arkiveringen så det hela börjar abrupt med svar av Göran Bryntse.

Uppdatering 05:55

Evakueringen upphävdes efter 1 timme. Och nu är Micke på väg till SR i Malmö för att vara med i P1 Morgon. Lyssna mellan 0700 och 0800.

Uppdatering  05:30

Fukushima I utrymt efter stigande strålningsnivåer.

Sky News: Staff Evacuated From Japanese Nuclear Plant

The decision comes after a second fire broke out in a reactor after a prior blaze had not been properly extinguished.

It is believed it started in the outer housing of the reactor’s containment vessel but the cause of the fire is not yet known.

The flames are now under control but white smoke or steam has been seen rising from the facility in the northeast of the earthquake and tsunami devastated country.

Officials have been struggling to address the failure of safety systems at several of the plant’s reactors.

On Tuesday all non-essential staff were evacuated from the complex but 50 other had remained behind to attempt to cool down the reactors by injecting water.

They have now left the plant.

Uppdatering kl. 00:46

Från acceleratorlaboratoriet RIKEN Nishina Center i Wako-shi, en förort väster om centrala Tokyo, rapporteras på den interna mailinglistan att man inte kunnat arbeta som normalt nere i laboratoriet. Orsaken är att strålningsdetektorerna, som används för att kontrollera att man inte dragit på sig någon radioaktivitet nere i laboratoriet, nu larmar hela tiden eftersom det finns en högre bakgrundsstrålning i omgivningen. Mätningar med gamma-detektorer pågår för att mäta halterna. Hittills har man upptäckt diverse fissionsprodukter, och halterna varierar med tiden. Detta tyder på okontrollerade utsläpp i flera dagar från Fukushima, Wako-shi ligger nämligen drygt 20 mil sydväst om reaktorerna, vilket är i det närmaste motsatt riktning mot den dominerande vindriktningen som man till en början utnyttjade vid de kontollerade utsläpp som gjordes för att minska trycket i reaktorerna.

Uppdatering vid midnatt, kl. 00:04

För en stund sedan meddelades att man upptäckt en ny brand i reaktor 4 i Fukushina Daichi. Enligt NHK upptäcktes den kl. 05:45 lokal tid av en anställd som bar batterier till kontrollrummet. Den tycks vara släckt nu, men man har stora problem att förse reaktorn med kylvatten. Man undersöker möjligheten att använda brandbilar som placeras intill reaktorn. Tidigare förslag att använda helikoptrar har avfärdats då det anses vara alltför svårt.

Vinden har vänt ut mot havet igen, till Tokyobornas lättnad. Man har under tisdagen uppmätt nivåer i Tokyo som är omkring 3 gånger högre än normalt, det bör nu gå ned igen.

Comments closed

Lite från svensk media idag (tisdag 15 mars 2011)

Här är några bra och informativa artiklar/inslag vi snappat upp i mediaflödet

Ny Teknik: Varierande hälsorisker från utsläppen

Jan Blomgren (Bumpen), föreståndare för SKC – Svenskt Kärntekniskt Centrum, förklarar vilka radioisotoper som kan förväntas från reaktorerna, och deras hälsoeffekter.

SVT Aktuellt kl. 21.00

Intervju med Janne Wallenius, KTH, om vad som händer i Fukushima

Intervju med  expert om risker vid upptag av radioaktivitet, finns i det fulla inslaget, här,

SR Radio Sweden: Swedish nuclear power under microscope

Intervjuer (på engelska) med Lars-Olov Höglund (känd från Forsmarksincidenten 2006), Martina Kreuger (Greenpeace), vår egen Michael Karnerfors (NPYP), och Lars Gunsell (Strålsäkerhetsmyndigheten).

Atomic Insights: It is never safe to panic and it is wrong to appear uncertain when you know what to do

Atomenergiaktivisten Rod Adams ger sin syn på hur svåra problemen är i Fukushima. Vi gillar följande bit:

I do add a caveat to that advice for people that happen to be employed at the Fukushima Daiichi nuclear power station. If you are there and reading this – you are doing a find job. Now, stop reading, get a nice cold glass of water, have a snack, and then get back to work.

Och så några mindre trevliga nyheter:

Aftonbladet: Ökad efterfrågan på jodtabletter

DET FINNS INGEN ANLEDNING FÖR NÅGON I EUROPA ATT ÄTA JODTABLETTER PÅ GRUND AV HÄNDELSERNA I JAPAN! När ämnena gått runt drygt halva jorden (via Nordamerika) kommer vi att kunna mäta vissa av ämnena med känsliga detektorer. Halterna är dock så pass låga att de är helt försumbara, en veckas vistelse i Bohuslän kan ge större stråldos.

Aftonbladet: Supermånen orsakade jordbävningen

Det här är bara så dumt att vi inte ens borde nämna det. Men det florerar så mycket galenskaper så vi kan i alla fall nämna en som på något sätt har en viss komik.

Comments closed

Fjärde dagen av tsunamikatastrofen

Uppdatering 07:30

Höga dosrater omkring Fukushima I just nu… siffror på så mycket som 100 mSv per timme har nämnts. Någon form av läcka har uppstått, oklart vad. Chefer för TEPCO ber om ursäkt för olyckan. Moder natur visar en smula barmhärtighet (efter att hon gav Japan en käftsmäll som heter duga): det regnar vilket kommer att snabbt slå ned nedfallet.

http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/78123.html

Branden i reaktor 4 är släckt

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_33.html

Tokyo Universitet i Ibaraki prefekturen, norr om huvudstaden rapporterade höjda mätvärden av radioaktivitet i luften, som senare föll snabbt.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_21.html

Shit just got real…

5 Comments

Donations to Japanese Red Cross & Save the Children Sweden

On this link you can donate money to the Japanese Red Cross for the disaster relief efforts, a google account is needed:

http://www.google.co.jp/intl/en/crisisresponse/japanquake2011.html

The American Red Cross is also involved in the efforts, donations can be made through Amazon: click here.

Here is a link to donate money through the Swedish Red Cross (in Swedish).

Man kan även donera pengar till Japanska Röda Korset via det svenska Röda Korset:

http://www.redcross.se/teman/tsunami-japan/ge-en-gava-till-japan/

Here is a link to Rädda Barnen (Save the Children Sweden) who also collect donations for Japan:

På svenska här.

1 Comment

Feltolkade siffror om kärnkraft

Publicerad i GT, 2011-02-28

Göran Bryntse har under flera år hänvisat till vissa livscykelanalyser som om de vore de enda av vikt för diskussionen om kärnkraftens klimateffekter. I sin replik i debatten med Cecilie Tenfjord-Toftby och Lars Hjälmered (GT 7/2, tidigare inlägg GT 3/1, GT 16/1 och GT 1/2) hänvisar han åter till två specifika studier, men tycks inte ha granskat dem närmare.

Den första är
Sovacool-studien, vars medelvärde för kärnkraften är 66 g CO2/kWh. Vad Bryntse och andra debattörer däremot har missuppfattat är att medelvärdet inte baseras på 103 olika studier, utan endast 19 av de 103 som artikelförfattaren ursprungligen hittade. Bland de kvarvarande finns flera saker att anmärka på, exempelvis:
* Fyra av studierna (Storm van Leeuwen) är hårt kritiserade på grund av diverse brister och tvivelaktiga ad hoc-antaganden. Alla fyra studierna har avsevärt högre värden än någon annan studie.
* Resultatet från en studie (ÖKO-institutet) har räknats dubbelt.
* En studie (Tokimatsu) påvisar en stadig förbättring från 200 g CO2/kWh på 1960-talet till 10- 15 g CO2/kWh i dagsläget. Trots detta har Sovacool tagit ett medelvärde på omkring 100 g, vilket blir fel om man diskuterar kärnkraftens roll i nutid.

Vid justeringar av dessa felaktigheter reduceras koldioxidutsläppen avsevärt.

Bryntse fortsätter sedan med Jacobsons studie. Vi glädjer oss åt det vetenskapsintresse som Bryntse uppvisar med sin hänvisning till antalet Nobelpristagare från Stanforduniversitetet. Men vi frågar oss vad denna information tillför diskussionen då Jacobson bevisligen inte tillhör denna grupp, och hans studie uppfyller knappast Nobelprisklass. Jacobson gör exempelvis en högst tvivelaktig koppling mellan kärnkraft och kärnvapen genom att lägga på koldioxidutsläpp från brinnande städer efter ett framtida kärnvapenkrig som en utgiftspost för kärnkraften. Den extra bestraffning han lägger på med avseende på långa byggnadstider kan även den ifrågasättas, då Jacobson förutsätter att man under tiden använder enbart fossila bränslen. De förnybara källorna bestraffas inte på motsvarande sätt och tycks kunna trollas fram i stor skala ögonblickligen. Långa byggnadstider motbevisas i dag av Kina och Sydkorea som bygger kärnkraft mycket snabbt.

Resultaten från
Sovacools och Jacobsons studier är inte representativa för svensk kärnkraft, där vi finner Vattenfalls ISO-certifierade studie vara mer trovärdig. Vi välkomnar oberoende studier av de svenska kraftslagens miljöpåverkan, men att Bryntse ännu en gång väljer att bortse från Vattenfalls studie är antingen slarvigt eller oärligt. Lyft blicken från dessa studier och försök diskutera miljöeffekterna av framtida svensk elproduktion ur ett för Sverige relevant perspektiv.

Klas Färd
Michael Karnerfors
Mattias Lantz
Johan Simu

För oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please

10 Comments

Chris Busby and “The Tall Tale Of Ten Tons Uranium Gone Missing”

Professor Chris Busby is a man that has made himself somewhat of a career in being the golden boy of nuclear opponents, saying just the things they want/need to hear. There is only one problem with this: he doesn’t have a foot to stand on when it comes to his tall tales about the evils of nuclear power. Previously we have exposed his claims that the Chernobyl disaster supposedly caused an increase in breast cancer in Sweden. This turned out to be an unfounded conclusion, based on frivolous interpretation of data along with some outright cherry-picking and willful suppression of data that didn’t fit the claim.

In the case of The Tall Tale Of Ten Tons Uranium Gone Missing, Busby and his colleague Cecily Collingridge have issued a report where they claim that there has been a leak of enriched uranium from the British nuclear power plants at Hinkley Point in the order of about 10 000 kg. We analyzed the data which he used to make his claim, and took the same steps as he did, following his chain of reasoning from data to conclusion. The result is hardly flattering for the Busby and Collingridge, because the claims they make hinge on…

– Unsupported postulates

– Sparse and highly uncertain data

– Graph fitting done on this data, while ingoring uncertainties

– Low resolution geological surveys

– Misreading of said surveys

– Ignoring local variations in said surveys

– Ignoring missing indicators that must be present if their claim was true

All over the place...
When you can fit any random graph of the data, in this case an elipsoid, something is not right.

The full analysis can be found in our forum. But I’ll just cut right to the chase and ask the obvious question: how would 10 tonnes(!) of uranium go missing without anyone noticing? And more important: why didn’t anything else go missing? The data that Busby uses to make his claim shows barely detectable levels of fission products, such as Cobalt-60 or Cesium-137. Considering that uranium is a lot less mobile than these products, if uranium goes missing but not the fission products, there cannot be a leak in the reactors because any such leak would have seen more fission products escape than uranium.

This leaves only one path as to how 10 tonnes of uranium could escape into the environment: when reactor fuel arrived fresh at the plants, someone took some fuel elements aside, stripped them of their cladding, ground them to dust and blew them out over the surrounding areas. Alternatively someone made a bonfire with them. And all of it happened without anyone noticing.

Since this is clearly not a reasonable explanation, we must conclude that Busby and Collingridge are wrong: there has not been a leak of 10 tonnes of uranium from Hinkley Point. The data they rely on does not support the claim, and it is only through their frivolous interpretation of the data, misreading some of it, and making unsupported assumptions that they arrive at the claim.

This begs a final question: claims have been made that there are numerous health problems around Hinkley Point, such as an increased incidence of childhood leukaemia. If there are no leaks from Hinkley Point, how would this be explained? Well… to find that answer, maybe you should go ask the one person making the claims: a certain professor Chris Busby.

/Michael Karnerfors and Mattias Lantz – members of Nuclear Power Yes Please

13 Comments

Chris Busby i farten igen

I Storbritannien har på sistone uppmärksammats en studie, från januari 2011, där det påstås att omkring 10 ton anrikat uran har läckt ut från kärnkraftverket Hinkley Point i Somerset is sydvästra England. Studien sägs bland annat ge stöd för andra studier som hävdar ökade fall av barnleukemi, barndödlighet och bröstcancer i området.

Författare till studien visar sig vara Chris Busby, som förra året turnerade runt i ett antal länder tillsammans med BSRRW och hävdade en ökning av antalet bröstcancerfall i de län som gränsar mot Östersjön, kopplat till Tjernobylolyckan. Vi påvisade då att antingen ljuger han medvetet med sina studier, eller så är han väldigt oseriös med hur han hanterar sina resultat. Vi har nu granskat den senaste studien, och finner åter igen att Chris Busby är villig att hantera offentliga mätdata på ett väldigt oseriöst sätt.  Kortfattat kan man sammanfatta Busbys rapport: Han använder offentliga data men undviker att ta med mätosäkerheten. Sedan drar han diverse slutsatser som inte håller när man tar mätosäkerheten i beaktande. Nedan visas ett par exempel från vår redogörelse.

Busbys Fig. 1 som anses visa att halten anrikat uran är högre närmare ytan, vilket innebär att anrikat uran läckt ut från kärnkraftverket i Hinkley Point.
Samma figur men med de statistiska felen redovisade. Plötsligt är Busbys fina anpassning (den blå linjen) inte lika övertygande längre.

En full redogörelse av vår granskning finns länkad här.

Man kan tycka att Busbys agerande är väldigt märkligt med tanke på att han hävdat att “Det är sanningen jag är på jakt efter”. Men han lever på människors rädsla för radioaktivitet, och har dessutom mot betalning ställt upp som expertvittne för att påvisa att enskilda dödsfall i cancer är orsakade av radioaktivitet eller utarmat uran (se hans CV). Det han sagt under dessa vittnesmål har enligt en del källor i vissa fall visat sig vara rena falsarier, men det har övertygat juryns domslut vid tillfället. Nåväl, i Sverige finns det väl ingen som tar denne man på allvar?

Tyvärr är det många som är beredda att lyssna på honom. Förutom BSRRW som ivrigt hänvisar till honom så har MILKAS (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) haft honom inbjuden på sin konferens år 2009. Han hänvisas dessutom till i deras skrift Varför inte kärnkraft? som seriös forskare. Vi hoppas att man tänkt om sedan dess, och vissa kvalitetsmissar får man väl förlåta engagerade kärnkraftsmotståndare för när någon ger vetenskapligt sken åt de frågor man brinner för.

Värre är det när politiska partier med regeringsambitioner knyter an till skojare som Busby. Miljöpartiet har vid två tillfällen (november 2005 och april 2009) bjudit in honom att tala i riksdagen. Med tanke på att det var Per Bolund, dåvarande energipolitisk talesman, som bjöd in honom år 2009, så är det allvarligt. Att Miljöpartiet har en politisk agenda som exkluderar kärnkraften må vara helt i sin ordning, men om den energipolitiske talesmannen inte kan sålla bättre med vilka man hänvisar till i kärnkraftsfrågan, då blir det svårt att ta deras argument mot kärnkraften på allvar.

För att kunna ha en saklig debatt om kärnkraftens framtid behöver vi ta stöd från kunniga människor (privatpersoner likaväl som forskare)  som ärligt och noggrant undersöker och redovisar sina resultat. Chris Busby hör inte till den kategorin, och de politiker, debattörer och organisationer som tar hans “studier” till stöd för sina åsikter utvisar tyvärr sig själva som seriösa deltagare i debatten.

Men“, säger den uppmärksamme läsaren, “även om Busbys studie är felaktig, så måste det finnas något bakom alla hälsoproblem som de andra studierna påvisar?” Så skulle det kunna vara, men det finns ett problem. Även dessa studier har Chris Busby som författare.

Mattias Lantz och Michael Karnerfors – medlemmar av nätverket Nuclear Power Yes Please

4 Comments

Till våra föräldrar – tack för omtanken och kärnkraften

Text av Mattias Lantz et. al, tidigare publicerad på Newmill

För 30 år sedan tog ni – vår föräldrageneration – ett energipolitiskt beslut. Ni gjorde det enligt bästa förmåga och med goda avsikter, vilket vi uppskattar. Tyvärr var det inte ett bra beslut. Nu är det dags för oss att ta över ansvaret.

För 30 år sedan debatterade, demonstrerade och röstade ni om kärnkraften. Många av er sade “Nej!”, av omtanke för “våra barn och barnbarn”.

Vi är de barn och barnbarn ni ville skydda. Vi växte upp med hotbilder av kärnkraften, och några av oss är gamla nog att minnas Harrisburg och Tjernobyl, men för de flesta av oss är det endast suddiga intryck och minnet av den rädsla som ni förmedlade till oss.

Nu har vi växt upp och har förmågan att själva värdera kärnkraftens hot och förtjänster. Vissa av oss har fått kämpa för att bli av med den rädsla vi ärvde från er, för att utan förutfattade meningar kunna bilda oss en egen uppfattning. Till vår fördel så var vi inte engagerade kring år 1980 och har inga känslomässiga bindningar till händelserna. Vi var inte på möten och lyssnade på Hannes Alfvén och hans förmåga att känslomässigt slita med sig åhörarna. Vi deltog inte i bevakningen av Kynnefjäll. De flesta av oss minns bara flyktigt den förvirring och panik som rådde i samband med kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl. Vi ser skillnaderna i konsekvenser mellan dessa olyckor, och drar egna slutsatser från dessa fakta. Vi kan njuta av Tage Danielssons monolog om sannolikhet utan att tvingas se den som ett trovärdigt argument mot kärnkraft.

För 30 år sedan lovade ni, av omtanke för oss, en avveckling av kärnkraften och ett samhälle där förnybara energikällor helt tagit över. Ni ansåg att det var er generations ansvar att ta tag i energifrågan och hitta lösningar på alla problem. Idag, år 2010, ser vi att ni tyvärr har misslyckats. Det var en god avsikt, men den omsattes inte i praktiken, vilket har medfört att vi på grund av era beslut har fått ärva kärnkraftfrågan med dess problem, men också med dess möjligheter. Vi ber att får tacka allra ödmjukast för omtanken och den välvilja som styrde era beslut, men nu är det vår tur att ta över ansvaret. Vår bedömning är annorlunda än er, och vi kommer att ta ett annat beslut än vad ni gjorde.

Vad finner vi då? Kärnkraft är ett kraftslag med utmaningar och frågor som skall lösas, men också med fantastisk energitäthet och stor potential för utveckling. Liksom andra kraftslag har den både för- och nackdelar. Sammantaget ser vi kärnkraften som en självklar del i en hållbar energimix, tillsammans med sol-, vind-, vatten- och vågkraft, bergvärme, energieffektiviseringar, och andra åtgärder som krävs för att möta framtida utmaningar.

Vi ser framför oss ett samhälle där alla kraftslag får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, med samma hårda regelverk med avseende på säkerhet, tillförlitlighet och miljökonsekvenser. Statliga stöd till energiforskning och kraftverksbyggande kan ges utan att favorisera eller diskriminera vissa kraftslag. Industrin får själva satsa på de energislag de tror på, så länge som de uppfyller regelverket.

Vi ser framför oss ett samhälle där man istället för “Nej!” säger “Ja, under förnuft, säkerhet och ansvar!”. Vi säger “Ja!” till att alltid förbättra säkerheten och öka tillförlitligheten för våra kraftkällor, samtidigt som vi effektiviserar vår användning av dem och reducerar miljöpåverkan från dem.

Vi säger därför “Ja!” till alla kraftslag som kan uppfylla kraven i alla led, och vi anser att kärnkraften kan det, trots vissa brister. Vi säger också “Ja!” till vidare utveckling och förbättringar, oavsett om det är staten eller privata intressen som står för notan. En dag kommer våra barn och barnbarn få ta över frågan och hitta sina lösningar. Men idag tackar vi er för omtanken och ber om ert förtroende att få göra andra bedömningar än vad ni har gjort.

För det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please
Michael Karnerfors, civilingenjör datateknik
Johan Kihlberg, fysikstuderande
Johan Kreuger, ekonomistuderande
Mattias Lantz, forskare kärnfysik
Nils Rudqvist, biträdande forskare strålningsfysik
Johan Simu, reaktorfysiker

Comments closed