Skip to content

Category: Bad Science

Inleds en farlig fas i Fukushima?

821199

 

På nätet har det cirkulerat ett tag nu att en väldigt farlig fas ska inledas i Fukushima, något som kan döda miljarder människor. Det hela handlar om att tömma bränslebassängen i Fukushima 4 på använt kärnbränsle. Det verkar vara en del i en tendens för miljörörelsen att helt enkelt inte kunna släppa att ingen dött i Fukushima på grund av strålning och då måste man hitta på all möjlig skit för att hålla vid liv skräcken. Idag valde dessvärre Cornucopia att spinna vidare på svamlet så det är nog dags för ett kort bemötande. Låt oss kortfattat gå igenom det hela steg för steg.

Kärnbränslet får inte stöta i något annat kärnbränsle, då man kan uppnå kritikalitet

Det kallas använt kärnbränsle av en anledning och det är för att det helt enkelt inte går att få mer kräm ur bränslet. Lite förenklat kan man beräkna en neutronmultiplikationsfaktor för varje bränsleknippe. Är multiplikationsfaktorn större än ett så får man ut mer än en neutron för varje neutron som åker in i knippet, är den mindre än ett så får man ut färre neutroner än man stoppar in och är den lika med ett så får man ut precis lika många som man stoppar in (mer ingående diskussion om multiplikation och kriticitet kan läsas i det här inlägget). När man stoppar in ett helt färskt knippe i en härd har det en multiplikationsfaktor på runt 1.2 och när man plockar ut det efter typiskt fyra år är den nere på 0.8-0.9. I en härd har man allt från färska knippen till fyraåriga knippen och man blandar dom så att härden totalt sett får en multiplikationsfaktor på 1.0.

När ett knippe väl gått ner till 0.8 så duger det inte längre till något så man måste plocka ut det och stoppa det i en bassäng där restvärmen får klinga av i några år. Det innebär att du kan göra en hur stor hög som helst med knippen med en multiplikationsfaktor på 0.8 och dom kommer aldrig gå kritisk under någon som helst omständighet.

Nu kan man förstås ha delutbrända knippen i bassängen också, i Fukushima-4 hade man laddat ut allt bränsle ur härden in i bassängen för att arbeta på reaktortanken. Det innebär att den bassängen innehåller en blandning av bränslen från ettåriga till fleråriga. Vissa knippen kan alltså ha en multiplikationsfaktor över 1. Men vid ett kraftverk gör man en hel rad med analyser för bränslebassängen för att försäkra sig om att kriticitet aldrig kan ske. Det största antagandet man gör är att allt bränsle i bassängen är helt färskt, dvs har så hög multiplikationsfaktor som det bara går, sen leker man hejvilt med alla parametrar. Man för in bubblor i vattnet för att optimera modereringen (en bassäng är starkt övermodererad och sänker man den effektiva vattendensiteten ökar alltså multiplikationsfaktorn), man leker med temperaturerna (doppleråterkoppling odyl som man kan läsa om i detta inlägget). Man låtsas att en jordbävning sker så knippena ligger huller om buller. Man analyserar vad som händer om man tappar ett knippe tvärs över dom andra osv. Alla dessa analyser görs oftast med antagandet att man inte har något bor i vattnet (bor äter neutroner hejfriskt och sänker multiplikationsfaktorn) vilket man i realiteten oftast har. Till på köpet brukar man ha plattor med neutronabsorberande material inbyggt uppställningen i en bränslebassäng.

Trots alla dessa konservativa antaganden så ska bassängen aldrig gå kritisk, det är helt enkelt inte tillåtet att det ska kunna ske. Det innebär att om dom råkar tappa knippen etc vid den kommande manövern så kommer det inte spela någon som helst roll. Man kan inte på något rimligt eller orimligt sätt få kriticitet i en bränslebassäng. Det ska till att den som laddar ur bassängen avsiktligt börjar stapla knippen på något väldigt specifikt sätt vilket blir rent ut sagt löjligt.

Att det funkar såhär är helt enkelt för att en vanlig reaktorhärd är vansinnigt optimerad för att få maximal kräm ur reaktorn, det innebär att vilken annan konfiguration som helst av knippena, tex i en bassäng, kommer vara mindre reaktivt.

Risken för en kriticitet är minst sagt obefintlig.

Vad händer då OM ett man får en litet kriticitet genom att jultomten hittar dom värsta knippena och staplar dom nära varandra samtidigt som han trollar bort boret i vattnet? Ja då kommer bara vattnet i knippena koka bort fort (knippena är som ett plåtrör med bränsle i) och knippena blir underkritiska igen. Det blir ingen explosion, som värst kokar man bort lite vatten, knippet kallnar, vatten rinner tillbaka och det kokar lite på nytt osv (lite som de naturliga reaktorer i Oklo).

Näst påståenden då?

och det får inte heller komma upp i luften, då det kan börja brinna.

Bränslet har nu legat i bassängen i minst 2.5 år och många har legat betydligt längre än så. Förstår man radioaktivitet så förstår man att resteffekten på grund av radioaktivt sönderfall minskar med tiden. Efter några år så är det inte mycket värmeproduktion längre. För att man ska få en kraftig oxidation av kapslingsmaterialet (dvs att skiten börjar brinna) krävs det hög temperatur och vattenånga. Har man bara kapslingsmaterial i luft börjar det inte brinna i första taget, se tex videoklippet (efter 50 sekunder) nedan där man kör en svetslåga på zircalloy (legeringen som kapslingen är gjord av). Jag är för lat för att räkna ut rimlig resteffekt på en 2.5 år gammal bränslestav just nu men att komma upp i tusentals grader är löjligt, speciellt när man här menar att det ska ske momentant. Det är fysikaliskt omöjligt!

http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local/east_bay&id=8020441

Vad mer påstås?

In the worst-case scenario, the pool could come crashing to the ground, dumping the rods together into a pile that could fission and cause an explosion many times worse than in March 2011.

Som jag redan gått igenom ovan så går knippena INTE kritiska om man dumpar allt i en hög, speciellt inte om det är blandat med allt jäkla bråten som en kollapsad byggnad innebär. Det finns ingenting som kan explodera eftersom man inte kan få en vätgasproduktion i en sådan hög, vätgasproduktion sker när kapslingsmaterialet är i kontakt med vattenånga och yttemperaturen överstiger 1000 grader, sådana temperaturer går inte uppnå med så gammalt bränsle som ligger huller om buller tillsammans med betong och all möjlig skit. Utan vätgas kan det inte bli någon explosion. Det skulle bara bli ett jävla jobb att rensa upp den högen med bråte, men det finns inget tecken på att byggnaden kommer rasa, det är skitsnack.

Comments closed

Game over for Chris Busby and the ECRR?

The alarmist and self-proclaimed radiation expert Chris Busby is portrayed by some people as a hero, and some of the comments/insults that several NPYP members have received after our scrutinies, or when referring to them in discussions on other blogs, clearly show that he still has his devotees.

But does Chris Busby really believe in Chris Busby? This is far from certain. He certainly displays a number of pseudoscientific traits, but how much of a nut is he really? He has surely figured out that he can make a living from scaring people about the health effects from radioactivity (not all attempts succeed), and some of his behaviour clearly shows that he is more keen on protecting the trademark Chris Busby™ than on making sure that he is correct in his statements. To admit errors does not seem to be on the agenda, and the dull road of sticking to the truth appears to be of little importance, in spite of all his philosophical litanias about ethics in research and the dishonesty of others.

4 Comments

Joseph Mangano never stops, and he never gets it right

Joseph Mangano has once again puffed too hard on the alarmist pipe, now with a new article in the August 15 edition of the political newsletter Counterpunch. We recognize the pattern from before: First spread a bit of scaremongering disguised as research in some fringe media. You mix the alarmistic message with some caution in order to cover your back in case somebody will put you to task, knowing that the alarmistic part will advertise itself, be inflated and spread through the internet and possibly some news media. Then some time later you publish an extended study with a similar message in a scientific journal with low quality threshold.

Joseph Mangano seems happily surprised that people once again are falling for his junk science.

This time the title of the Counterpunch article starts with the rather cynical Let the Counting Begin followed by Fukushima’s Nuclear Casualties. It is just a calculation exercise for Joe, and it could have been an interesting one if it weren’t for the fact that:

  • he is counting dead people in Japan during 2011, claiming that the cause of death for 38,700 of them are unexplained, with the implication that radioactivity from Fukushima is the cause, and
  • a closer scrutiny shows that once again he is handling the data in a very irresponsible way in order to push his own anti-nuclear agenda.

4 Comments

Kåberger alarmerar och gör sig till

Tomas Kåberger (foto: Niklas Holm)

Radioprogrammet Klotet hade den 30 maj ett inslag med titeln Kåberger gör en pudel om Fukushima. I intervjun ber reportern Pelle Zettersten att Tomas Kåberger förklarar sitt märkliga påstående om aborter av missbildade foster i de områden som inte evakuerats kring Fukushima (SvD 25/4, se även länkar i tidigare inlägg).

Det är bra att Zettersten ger Kåberger chansen att reda ut det här, kanske var det så att hans debattreplik kortades och något av vad han avsåg att säga föll bort? Uttalandet har redan citerats av andra och riskerar att bli ännu en del av mytbildningen kring Fukushima. Då påståendet saknar vetenskapliga belägg bör Kåberger ta ansvar för att rätta till det, åtminstone om han vill att man ska ta hans professorstitel på allvar.

Vid en första genomlyssning av intervjun får man intrycket att Kåberger gör avbön för sitt uttalande. Han menade att ta upp den oro som finns bland människor i de områden i Japan som drabbats av nedfall från Fukushima, och att aborterade foster tolkas av allmänheten som om de orsakats av radioaktiviteten. Gott så, om det nu var det han menade.  Men då borde han kunna uttrycka det på ett bättre sätt, och han borde förstå att sättet han skrev det på bidrar till att sprida mer oro istället för att förklara något. Sen kan man undra vad det har med vindkraftsdebatten att göra.

Det blir inte bättre av sättet som han slingrar sig på när han får chansen att förklara sig:

Kåberger: Nej det finns ingenting som visar att man har fått signifikant ökad frekvens av aborter eller fosterskador, det gör det inte.

Zettersten: Men du som är vetenskapsman, professor, och som talar i vetenskapliga termer, varför skrev du så då?

Kåberger: Jag skrev att man har aborter och det har man. Och att de tolkas som orsakade av olyckan.

Zettersten: Men har man fler aborter nu än tidigare?

Kåberger: Jag påstod inte att man har fler aborter. Jag tror inte att man har det. Men det kan hända att man har det. Men det är inte tydligt och färdigt utvärderat ännu.

Zettersten: Men du måste hålla med om att det kan tolkas som det? Jag blev själv förvånad när jag läste det. “Oj, är det verkligen på det viset?”

Kåberger: Det var kompakt. Korrekt men vilseledande, eller missledande. Det var dumt.

 

Han hävdar alltså att han inte sagt att det är fler aborter, trots att det var så som alla tolkar det han skrev i SvD-artikeln. Bra, då är vi klara? Nej, professor Kåberger föredrar att lämna oss i ovisshet:

Jag tror inte att man har det. Men det kan hända att man har det. Men det är inte tydligt och färdigt utvärderat ännu.

Mycket märkligt uttryckt, Kåberger dementerar det uppkomna missförståndet men fortsätter sprida osäkerhet kring det. Det här är en utstuderad metod som vi känner igen från flera välkända alarmister (här är några av våra favoriter), man använder ett suggestivt språk där läsaren/åhöraren uppfattar ett visst budskap. Om alarmisten blir utmanad om påståendena så kan denne alltid förneka det uppfattade budskapet, det som ordagrant sades var ju något annat, samtidigt som man lägger in små frön av fortsatt osäkerhet.

Eller ska vi ursäkta honom med att han kände sig pressad under intervjun, grodor hoppar lätt ur munnen vid sådana tillfällen? Oavsett Kåbergers syfte så går det i alla fall att hålla med honom om att det han skrev i SvD-artikeln var dumt. Låt oss hoppas att vi slipper höra fler slingerbultar från honom på detta ämne och att vi kan föra det till handlingarna. Gult kort i kategorin alarmism har han tills vidare.

Men ett mysterium kvarstår: Med sitt djupa engagemang i förnybara energikällor, och till på köpet före detta generaldirektör för Energimyndigheten, borde Kåberger lätt ha kunnat förklara varför KVA-ledamöterna har fel om vindkraften. Det misslyckades han totalt med. Innebär detta att han fick posten på Energimyndigheten av politiska skäl och inte på grund av sin förmodade kompetens på området? Jag tror inte att det är så. Men det kan hända att det är så. Men det är inte tydligt och färdigt utvärderat ännu.

1 Comment

The spent fuel pool at Fukushima #4

A former DOE assistant secretary for renewable energy, Robert Alvarez, has lately been spreading a lot of fearmongering about the stability of the spent fuel pool in reactor 4 at Fukushima. From the start of the accident a lot of question marks regarding the pool has been floating around, including the statement from the NRC chairman Jaczko that the pool might have run dry. Later is was however shown that the pool was never in any danger, it was never damaged in the earthquake and tsunami and it never ran dry. TEPCO released footage from the pool itself and its clear that it is intact and full of water.

52 Comments

Helen Caldicott is Not the Answer

Helen Caldicott, M.D
Helen Caldicott declined to answer questions at a lecture...

The recently started Nuclear Literacy Project has a welcome entry, a person with knowledge in the field of radioactivity and nuclear engineering reports on a visit to an anti-nuclear seminar with Helen Caldicott. The person, PhD student Kallie Metzger, entered the meeting with some hope of a good discussion where there would be room for incorrect statements to be straightened out.

What Kallie found, however, was that the renowned anti-nuclear activist was more keen on scaring people into thinking like herself, and questions from the audience were responded to in a hostile and arrogant manner, if at all.

Kallie Metzger, Ph.D student
...attended by Kallie Metzger, Ph.D student in nuclear engineering.

After watching a few videos with Helen Caldicott, including her infamous TV-debate with George Monbiot from last year, we are, unfortunately, not surprised about her behaviour. The good news is that Kallie went to listen to Caldicott, and reported about it. We need more people like Kallie who attends these kind of meetings and try to raise relevant questions when remarkable claims are being stated. If Caldicott continues her tour in the same arrogant manner her audience should diminish rather quickly down to the die-hard fans of her outrageous claims.

So the hero of the week is Kallie Metzger. Read her account of the Caldicott seminar here. Then ask yourself: will you be our next hero?

8 Comments

Har Miljöpartiet glömt Banqiao och Bhopal?


 

Den andra december 1984 började Union Carbides bekämningsmedelsfabrik i Bhopal läcka kemikalier ut i omgivningen. Det är inte klart vad som orsakade läckan, det kan ha varit sabotage av en missnöjd anställd eller bara ren slump. Men konsekvenserna blev katastrofala. Människor överallt runt fabriken vaknade upp med hosta, kräkningar och kvävningskänslor.

 


De som försökte fly till fots exponerades bara värre, barn drabbades värst på grund av att kemikalierna var tyngre än luft. 3000 människor dog inom en vecka och ytterligare 8000 har dött pga sjukdomar orsakat av utsläppen. Upp till 200 000 människor har fått permanenta skador pga Bhopal. Bhopal räknas som en av de värsta industrikatastroferna någonsin och det mänskliga lidandet är omätbart.

 

Klockan 0:30 den 8 augusti 1975 kollapsade Shimantandammen i Kina, vattnet från det haveriet forsade över den redan överfyllda Banqiaodammen som även den brast och den resulterande flodvågen slet sönder över 60 fler dammar utefter Rufloden.  När vattnet passerat hade närmare 6 miljoner byggnader spolats bort och 26 000 människor dog direkt.  I de efterföljande epidemierna och hungersnöden dog ytterligare 145 000 människor. Det är med råge den värsta industriella olyckan någonsin, men det är bara en i en rad allvarliga dammhaverier som skett över hela värden. Till och med i Fukushimaprovinsen brast en damm pga jordbävningen och den resulterande flodvågen dödade 8 personer, dubbelt så många dödsfall som vid Fukushima Daiichikärnkraftverket.

Varför anklagar vi Miljöpartiet för att ha glömt bort dessa katastrofer? Vi gör det eftersom Miljöpartiet, med Lise Nordin i spetsen, blint hävdar att kärnkraft är den enda industrin som kan orsaka katastrofer. De hävdar det genom att påskina att kärnkraftsindustrin är unikt subventionerad eftersom den inte behöver betala en försäkring för den maximalt tänkbara olyckshändelsen. Då miljöpartiet blint riktar in sig på kärnkraften i artikel efter artikel efter artikel efter artikel, utan att med ett ord nämna andra riskindustrier, som tex kemikalieindustrin, petroleumindustrin, vattenkraften, flygindustrin och transporten av farliga kemikalier, kan man bara dra slutsatsen att Miljöpartiet ignorerar andra industriella risker. Den enda risken de bryr sig om är risken från kärnkraft.

En sådan attityd är farlig, om man särbehandlar en industri och blundar för andra industrier, då skapar man inte ett säkrare Sverige. Man ger bara sken av att bry sig om säkerhet när allt i slutändan handlar om ideologi. Om Miljöpartiet verkligen bryr sig om risker och vill göra Sverige säkrare borde de argumentera för att alla riskindustrier ska lyda samma regelverk. Den nya lagstiftningen som Miljöpartiet kritiserar jämnar bara ut spelfältet. Kärnkraften måste nu spela enligt precis samma regler som andra riskindustrier. Miljöpartiets fixering vid kärnkraft är precis lika destruktiv som deras fixering vid uranbrytning, antingen är regler och lagar godtagbara för alla riskindustrier och all sorts gruvbrytning, eller så är de inte det. Säkerheten blir inte bättre av att blint stirra på en sorts industri eller en sorts gruva.

Om Miljöpartiet anser att kraven på riskindustrier är otillräckligt, då borde de argumentera för att skärpa reglerna för alla sådana industrier. Om katastrofer ska användas som argument, då kan man inte glömma bort Bhopal, Banqiao och andra stora industriella katastrofer som skett som är av samma omfattning som Tjernobyl eller Fukushima.

Relevanta bloggar:
Mikael Ståldal Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad
Aftonbladet Syn i bluffen om energipolitik
Mikael Andersson (C) Kärnkraft utan statliga subventioner är detsamma som ingen ny kärnkraft!
Martin Moberg Dagens lästips om C:s harakiri i kärnkraftsfrågan…
Mitt i steget Harakiri
Alliansfritt Sverige Ny överenskommelse om kärnkraft – fortsatt förvirring
Supermiljöbloggen Hatts svårlösta kärnkraftsekvation
Anna-Karin Hatt Inga subventioner till kärnkraften

8 Comments

NPYP – We were wrong, Busby is right!

By Kazue Avril – Free Press

It has been a busy day here at the NPYP center, where the members of Nuclear Power Yes Please held a press conference. They recently discovered a devastating text by Professor Chris Busby, where he shows that their criticism of his research is completely unfounded. The NPYP Scientific Director Mattias Lantz had attacked Professor Busby’s articles about Fallujah (here, here, and here), by making a comparison of the sex-ratio (i.e. the number of boys born vs number of girls born) between the Iraqi city of Fallujah and his own city of birth, Avesta in Sweden. According to Lantz the variations in Avesta were as large, or larger, than the ones in Fallujah, so he reasoned that one could not claim that the variations in Fallujah were due to depleted uranium (DU). Professor Busby turned the data from Avesta around, and showed that Lantz had used the data in a dishonest way, even trying to hide an obvious correlation between increased sex-ratio in Avesta and the 2003 war in Iraq. Professor Busby’s eminent rebuttal can be found on the LLRC web site (here). Below is the figure made by Lantz, with Professor Busby’s hand-written notes that give evidence of the dishonesty of Lantz.

The plot with sex-ratio for Avesta where Professor Chris Busby could reveal the scientific dishonesty of Lantz and his NPYP cronies.

 

– ”I never even thought of the correlation,” a humiliated Mattias Lantz said at the press conference, ”but Professor Busby clearly shows that the deviating sex-ratio in Avesta around 2004 is due to the DU-weapons used in Iraq. Furthermore,” Lantz continued, ”this means that all of our past criticism of Professor Busby falls apart, just like a house built from a deck of cards. I now realize what an omnipotent genius he is. He is right about everything, even when he cheats with statistics.”

– ”And he is a great musician!” Gender Issues Director Nils Rudqvist adds.

What does this mean for the future of NPYP?

– ”This changes everything.” says Policy Director and NPYP founder Michael Karnerfors, ”We have been wrong about all these issues; about radiation effects, nuclear power, cell phone radiation, chem-trails, dowsing, crystal healing and the HAARP experiment. Therefore, we will now turn sides in the debate on all these issues, and we will join Professor Busby, Mona Nilsson, Lennart Hardell and all the other serious researchers in their noble quests. From now on, scrutinizing alarmist claims, checking statistics, or asking the simple question ‘Is this relevant?’ has no place in what we consider to be a serious debate. Google was created to find the scary claims, not to scrutinize them. Many people are scared about radiation. From now on we will help them to maintain that status.”

 

What about your close ties to the nuclear industry?

– ”We will pay back every penny of the funding we got from those bastards,” says Financial Director Christoffer Willenfort, ”and those of us who are employed by the nuclear industry will submit letters of resignation today, we are all done with it.”

And the organization?

– ”The first reaction was of course that we should dismantle NPYP and join other groups, but after some intense brain storming we decided that it is better to continue, although under a different name.”

– ”Yes, from today we are Nuclear Power No Please,” confirms the Public Relations Director Johan Kreuger, ”and here is the new logotype!”

An embarrassing silence grew in the press room, until somebody in the audience dared pointing out an obvious error in the spelling.

The first version of the new Nuclear Power No Please logotype.

 

– ”C’mon people, give us a break!” Kreuger burst out. ”We have been wrong about so many things for years, so how can you expect us to get every tiny detail right immediately?”

What is Lantz’ status within the organization, can he continue to be a member?

– ”Well,” says Karnerfors, ”at first we thought that he had to go. We were all very disappointed with him and felt that we needed to distance ourselves from him and the dishonesty that he brought upon us. But we are all to blame. It was certainly Lantz who would initiate the studies of Professor Busby’s claims, but we all started to act like stupid physicists and make independent double checks of numbers and other details. That was of course foolish of us, we should have trusted Professor Busby from the beginning without asking any questions.”

So you now believe in Professor Busby’s claims?

– ”How can you not, after what we have been through?” Reactor Technology Director Johan Simu says. ”Professor Busby has an expertise in so many scientific fields, not only in radiation effects. A few months ago he introduced a new definition of the term ‘spontaneous fission’, and with it he showed that TEPCO is lying about the status of the reactors in Fukushima. With the new definition, the reactors must clearly be active in a critical configuration. My personal reflection at the time was that this is utter nonsense. But now, after Professor Busby’s proof of our dishonesty, I am all for it. The effects will be tremendous; all courses in reactor physics will have to be revised, and the commercial codes used today for criticality calculations have to be changed. But that is not all, recently he also showed that Einstein is wrong.”

What?

– ”Yes indeed, Professor Busby’s interpretation of the twin paradox is quite convincing. He has also promised to explain quantum mechanics on Youtube, something that we are all looking forward to. It is about time that somebody settles the issue whether that cat of Schrödinger is alive or not, the world deserves to know. Furthermore, this poor creature has been in this un-collapsed wave function state for so long, it is clearly a violation of animals rights that needs to be brought to an international court. Professor Busby’s expertise also in legal matters will be very helpful in order to bring the perpetrators to justice.”

 

On the way out from the press room we manage to get hold of Mattias Lantz for a personal comment, he looks tired and stressed out.

Our reporter Kazue Avril gets a moment with a humiliated Mattias Lantz at the NPYP press conference.

Will you apologize to Professor Busby and the other people that you have attacked over the years?

– ”No, of course not!” Lantz responds rather agressively. ”Earlier we would have done such a thing, or corrected our statements if they were found to be in error. Now when we have changed sides in the debate we will follow the established customs of our new friends. Apologies or amends are out of the question. Instead we move on forward, though in the opposite direction as before.”

How did you react when it became clear that you had been so wrong about Professor Busby?

– ”I felt awful, of course. Not so much for my unfounded attacks on Professor Busby, but on a personal level it is devastating. In the plot that Professor Busby turned against me there is also a peak with high sex-ratio in Avesta during the 1970’s when I was born. This puts the question about my gender at stake, maybe I was supposed to be a girl? This will take years of psycho-therapy to sort out.”

Then he excuses himself and pushes through the crowd towards the entrance, stopping every now and then, asking people if they know where he can get hold of a good beret.

 

We get a private interview with Industry Liaison Director Johan Kihlberg.

– ”Former Industry Liaison Director, if I may! The title does not exist any more now that we have severed the ties with the nuclear industry.”

So, what is your title?

– ”Alarmist Organizations Liaison Director.”

Ok, ok, so how was the error of Lantz discovered?

– ”We knew for a while that something was not right. Lantz has of course always been obsessed with Professor Busby. Certainly the money from industry and Socialstyrelsen kept him motivated, but there was also something else, some sort of…envy. And during the last few months he has become more and more deranged. You could find him at late hours in his office, but he would not deliver any new blog posts or forum entries. If you met him in the corridor you could hear him mumbling weird things for himself.”

Weird things?

– ”Yes, phrases like ’eminent scientists’, ‘Bramhall is not a pushover’, ‘ICRP doesn’t get it’, or ‘there must be a third event’ were often repeated. Things like that. Then, a few days ago in the coffee room he made no sense at all, trying to convince us that ‘the alarmists get laid more often than we do’ and that we should buy a boat, or two. Last Friday we discovered that he had asked the market analysis division for an evaluation about entering the field of anti-radiation pills, and there were follow up plans for major investments in this field. When this was found out we decided to check his computer. It turned out that for the last month he had used the computer for only one thing, to visit the ‘Dishonesty’ page on the LLRC web site, over and over again.”

So what did you do?

– ”It was the first time that any of us saw that web page, and after reading it we realized that it was all over. A crisis meeting was held, thereafter we summoned Lantz in order to have him explain himself. There was an intense discussion, with harsh words being exchanged in all directions, but finally we could agree on a strategy and decided to call for the press conference.”

These plans that Lantz had initiated for anti-radiation pills, how far had he gone with them?

– ”Actually, very far,” Kihlberg responds with some excitement.

So how did you stop it?

– ”We didn’t. The analysis shows that we can make a huge profit even if we sell the pills at half the price compared to what Busby and his friends had in mind. We have some connections in Japan that will help us with the promotion, there are many ways to scare people into becoming your customers. For instance the Japanese TV-channel NHK has been very helpful by making an alarmist documentary in which the credibility of ICRP is undermined. We are also considering to buy the recently closed candy factory in Gävle. In that way we can have a local production directly in the areas that were most affected by the Tondel study.”

You mean the areas that were most affected by the Chernobyl fallout?

– “No, by the Tondel study.”

Ah, whatever. So you will manufacture and sell pills in order to raise money for the suffering children?

– ”What do you mean? We have to make up for the losses now that we have stopped the funding from the nuclear industry. We are the good guys now, we need to make a living. Just look at Green Audit, the Cancer and Birth Defects Organization, and so on. They are registered as companies, not as charities, why should we be any different? Why live on secret funding from evil companies when we can make as much money in the open by exploiting the gullible, the naive, and the vulnerable? To have funding from the industry in order to change people’s opinion is a difficult task, it is much easier to get money directly from concerned citizens in order to help them preserve their already established views. Busby is of course a huge inspiration in these matters, but we are also looking at other options.”

What kind of options?

– ”For instance, Joseph Mangano and his Radiation and Public Health Project is a good example. They have managed to recruit celebrities like Alec Baldwin and Christie Brinkley for the fundraising. And they are very successful, just look at the suits of Mangano! So we hope to be able to do something similar from a Swedish perspective, if we can get stars like Manne the Clown and Solveig Ternström on our team, then we are all set.”

So the future is bright…?

– ”Yes, brighter than ever. This has been a severe crisis situation for us, but thanks to Professor Busby we are finally on the right track. An event like this does not happen every day, but today it did indeed happen.”

 

22 Comments

Utmaning till kärnkraftsmotståndare

Translation of the earlier post to Swedish

Det har alltid förbryllad mig (och jag tror att jag kan tala för oss alla inom NPYP) att någon kan vara anti mot någon energikälla. Anta till exempel att någon säger sig vara anti-kemisk energi, då skulle den logiska uppföljningsfrågan förstås vara “vilken typ av kemisk energi?”. Helt enkelt eftersom det finns så många olika sätt man kan utvinna kemisk energi på, allt från att elda kodynga i hyddor till förbränningen av bensin i din bilmotorn till högteknologiska gasturbiner till dynamit. Snubben som yttrade påståendet har antagligen inte ens tänkt på de distinktionerna när han gjorde sitt uttalande. Men låt oss säga att han funderar lite grann och specificerar att han är anti-kol. Även detta uttalande kan ifrågasättas. Uttalandet måste följas av en hel del villkor för annars är det idiotiskt. Om han är anti-kol på grund av luftföroreningar, borde han då inte ändra sig om man blir kvitt föroreningarna? Om någon utvecklar ett filter som minskar utsläppen till obetydliga nivåer, är kol då ok enligt honom? Logiskt sett borde han tycka det. Om han är anti-kol på grund av den oerhört destruktiva kolbrytning, skulle han ändra sig om miljövänligare brytningsmetoder utvecklades? Killen är förmodligen egentligen “anti luftföroreningar” eller” anti smutsiga gruvor”, inte anti kemisk energi eller anti kol. Han har bara aldrig brytt sig om att försöka specificera eller förstå vad för egenskaper hos kemisk energi han egentligen motsätter sig.

Detsamma kan sägas om vilken energikälla som helst, det finns det ingen rationell anledning att vara emot en energikälla i sig, snarare är man emot en viss oönskad effekt som uppkommer på grund av den nuvarande tillämpningen av en energikälla. Vi NPYPare är inga kolfantaster, men jag vågar svära på att om det fanns bra lösningar på problemen med kol, då skulle vi inte motsätta oss dess användning. Det finns ingen anledning att vara mot bruket av en energikälla om dess problem har lösts.

Fördelen med att gräva djupt och ange exakt vad man egentligen motsätter sig är väldigt konstruktivt, för det öppnar upp möjligheten att söka efter lösningar! Om någon bara säger att de är anti vindkraft så dör diskussionen ganska snabbt utan att ha kommit någonvart. Om personen i stället anger att buller från vindkraftverk är problemet, då kan diskussionen svänga in på möjliga lösningar för att minska buller. Alla vinner på det! Det finns ingen anledning att vara fruktansvärt känslomässig och klamra sig fast vid en “anti-något” idé så hårt att man blockerar alla slags givande diskussioner och blundar för lösningar.

Det viktigaste att diskutera är alltså vilka egenskaper hos en viss energikälla som gör att du motsätter dig den och och hur den kan förbättras så att du inte längre har några invändningar. Det mest frustrerande med kärnenergidebatten är att man aldrig tycks nå den punkten. Fråga ledande miljöaktivister den frågan och de kommer att häva ur sig 58 olika ursäkter utan att vara det minsta intresserade av eventuella lösningar.

Om någon är mot kärnkraft på grund av avfallsproblem så säger vi “Ok, men vad menar du exakt med avfallsproblemet och vad är det med avfallet som du anser vara så destruktivt?” Om du besväras av möjligheten att avfallet kommer att skada framtida generationer så kan vi börja diskutera hur man säkert kan förvara eller förstöra avfallet. Om du är anti kärnkraft eftersom du besväras av säkerheten, då är vår motfråga “hur säkert är säkert nog och hur ska vi uppnå det?”. Uppenbarligen måste det finnas en nivå där en verksamhet anses vara tillräckligt säker, annars skulle personen i fråga aldrig kliva ur sängen och gå till duschen av rädsla för att halka och dö.

Men diskussionen slutar alltid som sagt innan den nått denna punkt. “Anti-personer” verkar i regel aldrig vara intresserade av lösningar på de problem de nämner och för det mesta kan de inte ens specificera vad problemet är från första början. Det gäller inte bara för kärnkraftsdebatten, man ser precis samma tendenser i alla typer av diskussioner där det finns en tydlig anti-sida. Anti genteknik, anti bilar, anti kött, anti utforskning av rymden, anti vad som helst! Det verkar vara väldigt svårt för människor att släppa den trygga känslomässiga bindning som uppkommer när man är kraftigt mot något och istället inleda en meningsfull diskussion om problemen och lösningar. Det är alltför lätt att bara vara emot något, det är väldigt mycket svårare att faktiskt söka lösningar!

Så för att försöka vrida kärnenergidebatten i en mer givande riktning så skulle det vara fantastiskt om några kärnkraftsmotståndarna kunde ange vilka villkor kärnkraft måste uppfylla för att vara en godtagbar energikälla. Tro det eller ej så har även vi sådana villkor. Jag tror till exempel inte att någon av oss vill se fler RBMK byggas (den typ av reaktorn som Tjernobyl tillhörde) och personligen har jag ganska högt ställda krav på hur kärnenergi ska utvecklas på lite längre sikt för att vara en acceptabel energikälla. Jag är inte anti kärnkraft, men jag är verkligen anti mot vissa sätt att utvinna kärnenergi.

För att sammanfatta utmaningen:

Vilka villkor måste kärnkraften uppfylla för att du ska godta kärnkraften som en acceptabel energikälla?

 

14 Comments