Skip to content

Motståndets dödsryckningar

Last updated on March 1, 2013

 

Skrivet av Michael Karnerfors, 2010-06-16

I morgon, 17 juni 2010, tas ett beslut som kommer att förpassa de senaste 30 årens Svensk energi-politik till att bli en pinsam parentes i historien. Då tas riksdagsbeslut om att ta bort förbudet att ge tillstånd till att bygga nya reaktorer, samt ta bort det Damokles-svärd som heter Avvecklinglagen, som saboterat svensk kärnkraft och varit delorsak till vinterns energikris.  

Kärnkraftsmotståndarna har självklart fullständig panik. Språkrören för Miljöpartiet, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, skriver i DN idag: “Framtiden finns i förnybar energi – inte i kärnkraft”. Läsningen är riktigt sorglig, för deras argument är så eländigt svaga.  

Leende, men panikslagna
Leende, men panikslagna

(bildkälla)  

 

 

Knäckfrågan

Knäckfrågan i morgondagens beslut är denna: skall kärnkraft vara förbjuden att bygga och driva, eller skall den få existera i Sverige?  

Jag har läst igenom Wetterstands och Erikssons artikel tre gånger nu, och finkammat den efter argument som säger att det är nödvändigt att förbjuda kärnkraft. Dessa argument existerar inte, förutom en snabb liten passus på slutet där Wetterstrand och Eriksson påstår:  

[Kärnkraft] är ett effektivt sätt att förhindra eller senarelägga utvecklingen mot förnybar energi och effektivare användning.  

Det påståendet är trams. Kampen står fortfarande inte mellan förnybart och kärnkraft som de så felakigt försöker hävda. Förnybart och kärnkraft skall givetvis samverka mot användningen av fossil energi, vilket redan sker idag då vi i Sverige har lyckats få så gott som hela vår produktion av elektricitet att drivas av förnybart och kärnkraft i lika delar. Vi har dock fortfarande en tillförsel av 200 TWh fossil energi i Sverige varje år. Det är därifrån resurserna skall tas, och givetvis kan kärnkraft och förnybart samsas om de resurser som idag läggs på fossilt.

Att som Wettertrand och Eriksson måla upp en motsättning mellan förnybart och kärnkraft handlar enbart om att försöka skapa en slags David & Goliat myt och därigenom utmåla förnybart som något slags ädelmodig underdog. Det är alltså bara tom retorik utan substans.

Behövs inte?

Wetterstrand och Eriksson påstår…  

Men för det första behövs [inte kärnkraft] – Sverige klarar sig bra med förnybara energikällor  

Så sent som igår skrev jag en artikel om det (We do not need nuclear power). För att sammanfatta: visst, rent satslogiskt är påståendet inte falskt. Vi skulle kunna avskaffa kärnkraften under förutsättning att de förnybara kraftkällorna och energieffektiviseringar verkligen kommer på plats.  

I praktiken är påståendet  dock en stor lögn. De förnybara kraftkällorna är inte på plats. Energieffektiviseringarna är inte genomförda. I vintras hade vi akut energibrist och var tvungna att starta upp enormt smutsiga olje- och gaseldade reservkraftverk, samt importera stora mängder el från utlandet när det var som knivigast. Vill Wetterstrand och Eriksson förbjuda och avveckla kärnkraft så får de banne mig(!) hosta upp garantier för att ersättning för såväl 65 TWh kärnkraft och 200 TWh fossil energi finns på plats, samt tillse att vi har en garanterad maxkapacitet på minst 25 000 MW för att klara av köldknäppar och produktionstoppar. Tills dess att de har gjort detta är påståendet att kärnkraft inte behövs en stor fet lögn.  

Funkar inte?

Wetterstrand och Eriksson påstår…  

kärnkraften inte något särskilt pålitligt ben, den är energipolitikens klumpfot.  

Detta påstående är även det en ren bluff. Den svenska kärnkraftens driftstatistik visar att det är en utomordenligt stabil och tillförlitlig kraftkälla. 2009 var ett dåligt undantagsår, ja. Men som vi har skrivit tidigare beror detta helt på den idiotiska politk som har förts om kärnkraften och skjutit den i sank genom att allvarligt försvåra långsiktig planering och investeringar.  

Kärnkraften har lägst utsläpp av fossil koldioxid per leveread kilowatt-timme
Kärnkraften har lägst utsläpp av fossil koldioxid per levererad kilowatt-timme

Man kan fråga sig varför Wetterstrand och Eriksson kommer med en så uppenbar lögn. Svaret står att finna i politisk smutkastning och dimridåer. Alliansens förslag innebär att man vill ha en bred energimix med många olika åtgärder för att säkra energiförsörjningen, samtidigt som miljöpåverkan minskas. Det Miljöpartiet vill göra är att förbjuda och ta bort vissa av dessa åtgärder. När det dessutom visar sig att kärnkraften är en av de miljövänligaste kraftkällor vi har i Sverige så måste Miljöpartiet försöka bortförklara och dölja detta på något sätt, och det gör Wetterstrand och Eriksson nu på detta sätt genom att påstå att kärnkraften inte funkar eller inte behövs.  

Inte säkert?

Wetterstrand och Eriksson påstår… 

Kostnader, byggtider, bränsle, tillförlitlighet, miljökonsekvenser, hälsorisker, opinion – allt talar emot kärnkraften.  

Detta är kort och gott fel, fel, fel, fel, fel, fel och fel.  

Det förnybara alternativen kräver miljarder i statsbridag för att få investerare att dra igång projekten. Samtidigt ger svensk kärnkraft 4.2 miljarder SEK till statskassan per år i effektskatt. Byggtiderna för förnybart är inte bättre än för kärnkraft. Bränslet räcker med lätthet i minst en reaktorgeneration till. Tillförlitligheten är som tidigare nämnt väldigt god, och definitivt bättre än allt förnybart, bara vattenkraft undantaget förutsatt att magasinen inte går torra. Miljökonsekvenserna är toklåga. Hälsoriskerna obefintliga och opinionen fortsatt positiv.  

Byggs inte?

Wetterstrand och Eriksson påstår…  

I verkligheten finns det ingen global renässans – kärnkraften minskar.  

Detta är ett extremt märkligt argument eftersom det i många länder, speciellt Sverige som vi nu diskuterar, funnits förbud mot att bygga ny kärnkraft! Så det Wetterstrand och Eriksson hugger på är alltså att kärnkraftsbolagen varit så otroligt dumma att de inte brutit mot lagen och byggt reaktorer trots att de inte får! Argumentet är så fånigt att jag måste garva åt det. 😀  

Om det byggs för lite, bygg då ännu mindre?

Vidare påstår Wetterstrand och Eriksson…  

”Planer” på att bygga nya finns det gott om.  […] Men realiteten är att reaktorerna stängs ner en efter en medan få kommer att byggas. […] Av Europas ”planer” på 94 nya reaktorer, tror Prognos att fyra kan realiseras till 2020 och totalt 28 till år 2030. Under samma period kommer betydligt fler att tas ur drift. År 2030 tror man att antalet reaktorer har minskat från dagens 430 till 300 och att kärnkraftens andel av den globala elproduktionen kommer att halveras, från 14,8 till 7,1 procent.  

Detta argument är skrattretande. Resonemanget som förs är att en kraftform är bra eller dålig beroende på hur mycket av den som byggs för tillfället. Flyttar vi oss då till 70-talet så var tydligen kärnkraft jättebra då för det byggdes så mycket av den under det årtioendet. Och tydligen sög vindkraften fett för att det inte var någon utbyggnad alls, då. Går vi ännu längre tillbaks i tiden, till den industriella revolutionen, finner vi att kolkraft var kanonbra för att det var en så markant ökning av förbrukningen av kol! 😀  

Nästa konsekvens av resonemanget är att om ett behov inte möts, eller om täckningen av behovet minskar för tillfället för att avgång är större än nytillförsel, så skall man helt strypa nytillförseln. Jag skojar inte, det är vad de försöker säga. Samma sak sade de i vintras då Per Bolund, (mp)’s energipolitiske talesman, på fullaste allvar menade att eftersom energiproduktionen inte gick ihop när 40% kärnkraftskapacitet saknades, så skall man ta bort resten också.  

Mycket väsen men inget sagt

I morgon förlorar motståndarna kampen om kärnkraften i Sverige. Wetterstands och Erikssons våldsamma, men ack så förvirrande attack måste ses för vad den är: motståndets sista deperata dödskamp. Trängd i en hörna försöker råttan bita katten. Knäckfrågan kvarstår dock: skall vi förbjuda kärnkraft i Sverige eller inte? Wetterstrand och Eriksson presenterar inga hållbara argument för ett fortsatt förbud. Tvärt om visar de 30 senaste åren att förbudet inte gjort annat än tvinga fram suboptimala lösningar, utan att vi fått några trovärdig ersättare för det fossila eller en tidplan för när kärnkraften kan avskaffas.  

I morgon tas det stora steget mot att avskaffa detta fatala misstag. Sedan kommer det att bli ett otroligt spännande val i höst där kärnkraft säkerligen blir en av de stora frågorna eftersom de rödgröna lovat att riva upp beslutet om de vinner valet.   

/Michael

 
Bloggat om detta, för kärnkraften 
(mp) vill bygga bort vår bästa energibuffert (Grenfeldt)
Tre ben i energipolitiken krävs även över tid (Elisabeth Thand Ringqvist)
Såga inte av det ben vi står på (Per Altenberg)
Om kärnkraften, centerpartiet och djavulens alternativ (Johan Westerholm)
Atomkraft, ja tack (Rasmus (liberal))
Saknar vänstern fingertoppskänsla? (Erik Laakso)
Miljöpartiet försöker luras medelst statistik (Med örat mot rälsen)
Sälj inte björnskinnet innan björnen är skjuten (Marcus Grundén)
Jättefint Miljöpartiet…. (The Climate Scam)
Det förflutna är de grönas framtid (vetenskapsbloggen)
MP och kärnkraften. Replik på DN-debatt idag (16/6) (Carl Hamilton)  


Bloggat om detta mot kärnkraften 

Media MÖRKAR! Framtiden finns i förnybar energi – inte i kärnkraft. Action – Uprroop- för vår framtid på jorden! STOPPA KÄRNKRAFTEN! (Hey Där! Välkommen!)
STOPPA KÄRNKRAFTEN! (RINGBORGS BLOGG)
Centerns väljare borde gråta blod (Liv tycker från Kommunalarbetaren)
Alliansens energipolitik vilar på tre lögner (Dagbok mot atomkraft)
Framtiden finns i förnybar energi – inte i kärnkraft. Action – Uprroop- för vår framtid på jorden! S (HumlAnz X)
 Kärnkraften inget alternativ (Akko Karlsson) 
 

Published inCommentarySwedish